V KADENCJA 2006-2010

Rada Miejska V Kadencja 2006-2010
Rada Miejska Bielska Białej 2006-2010

Prezydium Rady Miejskiej

Wiesław Handzlik
Wiesław Handzlik
Jarosław Klimaszewski
Jarosław Klimaszewski
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wiesław HANDZLIK od 21.11.2006 r.  do 22.02.2008 r.
Jarosław KLIMASZEWSKI od 22.02.2008 r. do końca kadencji
   
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Ryszka od 27.11.2006 r. do końca kadencji
Adam Wykręt od 27.11.2006 r. do 24.10.2007 r.
Ryszard Batycki od 13.11.2007 r. do końca kadencji

Prezydent Miasta Bielska-Białej i Zastępcy Prezydenta Miasta

Jacek Krywult
Jacek Krywult
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji
1. Jacek KRYWULT Prezydent Miasta 5.12.2006 r. - 6.12.2010 r.
2. Zbigniew MICHNIOWSKI Zastępca Prezydenta Miasta 5.12.2006 r. - 6.12.2010 r.
3. Waldemar JĘDRUSIŃSKI Zastępca Prezydenta Miasta 5.12.2006 r. - 6.12.2010 r.
4. Zbigniew GIEŁDA Zastępca Prezydenta Miasta 27.12.2006 r. - 6.12.2010 r.

Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji
1. Marian PILICHIEWICZ Sekretarz Miasta 5.12.2006 r. - 28.12.2006 r.
2. Grzegorz TOMASZCZYK Sekretarz Miasta 1.01.2007 r. - 6.12.2010 r.
3. Anna ŁAKOMSKA Skarbnik Miasta 5.12.2006 r. - 6.12.2010 r.

Wykaz radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Lp. Nazwisko i imię
1. BALON Jerzy
2. BATYCKI Ryszard (objęcie mandatu 5.12.2006)
3. BIESOK Grzegorz
4. DRABEK Przemysław
5. DUHL Jolanta (objęcie mandatu 22.12.2009)
6. DUBIEL Bogdan
7. GACEK Andrzej
8. GAJEWSKI Jan (zm.2015)
9. HANDZLIK Wiesław
10. JUSZCZYK Henryk (zrzeczenie się mandatu w związku z podjęciem pracy w Urzędzie Miejskim na stanowisku Pełnomocnika Prezydenta Miasta)
11. KANIA Jan
12. KENIG Piotr (objęcie mandatu 5.12.2006, zm.2012, zm.2012)
13. KLIMASZEWSKI Jarosław
14. KOMOR Klaudiusz (objęcie mandatu 27.03.2009)
15. KRYWULT Jacek (zrzeczenie się mandatu w związku z wyborem na Prezydenta Miasta)
16. KRYWULT Marek (objęcie mandatu 4.12.2007)
17. LISTOWSKI Andrzej
18. MAKOWSKI Jarosław (zrzeczenie się mandatu 2.03.2009)
19. MATYJA Roman
20. MICHALSKI Adam
21. NIKIEL Franciszek
22. OKRZESIK Janusz (zrzeczenie się mandatu 17.11.2009)
23. PODOLSKI Marek
24. POLAK Kazimierz
25. PORANIEWSKI Andrzej
26. PUDA Grzegorz
27. RUŚNIAK Adam
28. RYSZKA Stanisław
29. ŚCISŁOWICZ Wojciech
30. WYKRĘT Adam (zrzeczenie się mandatu 24.10.2007r. w związku z wyborem na Posła do Sejmu RP)

Wykaz komisji Rady Miejskiej

Lp. Nazwa Komisji Imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji
1. Komisja Rewizyjna Adam Michalski
2. Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Janusz Okrzesik / Marek Podolski
3. Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Roman Matyja
4. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Jan Kania
5. Komisja Edukacji i Kultury Kazimierz Polak
6. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Ryszard Batycki / Andrzej Poraniewski
7. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności Andrzej Listowski

Wybory

W wyborach samorządowych 12 listopada 2006 roku wzięło udział prawie 41 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców Bielska-Białej.
Na stanowisko prezydenta miasta wszystkich konkurentów w pierwszej turze pokonał Jacek Krywult. Za kontynuacją jego rządów opowiedziało się 39.735 bielszczan, co stanowi 68,69 proc. wszystkich głosów i było jednym z najwyższych wyników w Polsce. Drugi wśród kandydatów na prezydenta był Henryk Urban - 6195 głosów (10,71 proc.), trzeci Zbigniew Wawak - 3895 głosów (6,73 proc.). Na Bożenę Kotkowską głosowało 3083 mieszkańców miasta (5,33 proc), a na Jerzego Balona 3038 (5,25 proc.). Rajmund Pollak zdobył 971 głosów (1,67 proc.), Alfred Juszczyk  - 622 (1,08 proc.), a Roman Chomicki - 308 (0,53 proc.). 
W pięciu okręgach wyborczych wybierano w sumie 25 radnych. Najwięcej głosów w wyborach do Rady Miejskiej zdobył Jacek Krywult -1693 a drugi wynik osiągnął Wiesław Handzlik – 1609 głosów.

Największy sukces wyborczy odnotowali kandydaci startujący z list Platformy Obywatelskiej. Oni też mieli najliczniejszą, bo dziewięcioosobową reprezentację w Radzie Miejskiej. Drugą co do liczebności, bo ośmioosobową reprezentację w radzie miało Prawo i Sprawiedliwość. Sześciu radnych weszło do rady z list Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta. Dwóch radnych reprezentowało wspólny komitet Lewicy i Demokratów. 
W sejmiku Województwa Śląskiego reprezentowali nas: Alfred Brudny (UD), Andrzej Kamiński (PiS), Jan Kawulok (PiS), Marcin Kędracki (PO), Marian Ormaniec (PSL), Karol Węglarzy (PO), Adam Wolak (PiS). 

Pierwsza sesja

Pierwsza uroczysta sesja Rady Miejskiej V kadencji odbyła się 27 listopada 2006 r. Obrady rozpoczął radny senior Stanisław Ryszka, składając gratulacje i życząc kolegom oraz sobie rzetelnego i sprawiedliwego wypełniania obowiązków radnych. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Bogdan Fibinger wręczył nowym radnym nominacje. Radni złożyli ślubowanie, po którym uzyskali już prawo podejmowania uchwał.
Pierwsze głosowanie nowej rady dotyczyło zatwierdzenia porządku obrad tej sesji, a znalazł się w nim m.in. punkt o wyborze przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszono jedyną kandydaturę - Wiesława Handzlika, reprezentującego najliczniejszy Klub Radnych Platformy Obywatelskiej, przewodniczącego RM poprzedniej kadencji. W głosowaniu tajnym radni jednogłośnie zgodzili się na tę kandydaturę. Zastępcami przewodniczącego RM zostali - również wybrani w tajnym głosowaniu - Stanisław Ryszka z Klubu Radnych PiS i Adam Wykręt, reprezentujący Klub Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta.
Rada przyjęła też uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jacka Krywulta w związku z jego zwycięstwem w wyborach prezydenckich i rezygnację z mandatu Henryka Juszczyka, w związku z objęciem stanowiska zastępcy prezydenta miasta. Podczas pierwszej sesji rada wybrała też przewodniczącego i cały skład Komisji Budżetu i Finansów RM, by można było jak najszybciej przystąpić do prac nad projektem budżetu miasta na rok 2007, przygotowanym przez prezydenta i złożonym już do RM. Jej przewodniczącym został Janusz Okrzesik. Podczas drugiej sesji, która odbyła się 5 grudnia, do grona radnych dołączyli Ryszard Batycki i Piotr Kenig, którzy zastąpili Jacka Krywulta i Henryka Juszczyka. 

Najważniejsze wydarzenia V kadencji

V kadencja była kontynuacją poprzedniej polityki zrównoważonego rozwoju miasta we wszystkich dziedzinach życia. Każdy kolejny budżet był większy od poprzedniego. Każdego roku miasto przeznaczało większe środki na inwestycje. Dla porównania, w latach 2006-2007 inwestycje wyniosły prawie 20 proc. a w 2003 roku stanowiły tylko 14 proc. wydatków ogółem. 

Tak wysokie nakłady pozwoliły na szeroki zakres prac drogowych, ze sztandarową inwestycją, jaką było wybudowanie wiaduktu na ulicy Wyzwolenia i całego systemu drogowego w tej okolicy. Zakończono modernizację drogi DW 942, biegnącej przez środek miasta (ulice 3 Maja, Partyzantów, Bystrzańska). Równocześnie samorząd stale modernizował sieć dróg lokalnych i współuczestniczył w budowie północno-wschodniej obwodnicy miasta.  
Odrestaurowano budynek Teatru Polskiego. 

W kwietniu 2008 r. prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek zaprezentował w Bielsku-Białej dwuzłotówkę z wizerunkiem bielskiego Ratusza. Stolica Podbeskidzia wzbogaciła się o kolejny pomnik - tym razem na piedestał dostał się sympatyczny bohater kreskówki pies Reksio. Mieszkańcy Bielska-Białej i turyści mogli również po raz pierwszy nabyć dukat lokalny z wizerunkiem Reksia.

Rada Miejska zdecydowała o przekazaniu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości przy ul. Zdrojowej 10 Salwatoriańskiemu Stowarzyszeniu Hospicyjnemu, które podjęło się budowy stacjonarnego hospicjum. 

Świętowaliśmy 10-lecie partnerstwa Bielska-Białej z niemieckim miastem Wolfsburg.

W bielskim Ratuszu gościł 11 października 2008 roku prezydent RP Lech Kaczyński, który odznaczył: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Zdzisława Grefflinga, Jerzego Witkowskiego; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - Fabiana Czyża, Dorothy Jurczyk, Jan Łuszczka, Tadeusza Krywulta, Michała Wołyńca. Złoty Krzyż Zasługi z rąk Prezydenta otrzymali: Sebastian Kawa, Bronisław Krzysztof i Stanisław Stecyk.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono ok. 10,7 proc. wydatków miasta ogółem, podczas gdy większość gmin przeznacza na sport nie więcej jak ok. 2 proc. Dzięki tym środkom realizowana była modernizacja Stadionu Miejskiego, powstawały nowe sale gimnastyczne i nowe boiska. 

U podnóża Szyndzielni i Dębowca dobiegła końca budowa hali wielofunkcyjnej, pozwalającej na organizowanie dużych imprez wystawienniczych oraz sportowych. 
Po katastrofie pod Smoleńskiem oficjalnej delegacji polskiej udającej się  na uroczystości rocznicowe w Katyniu Rada Miejska zorganizowała okolicznościowe uroczystości. W holu Ratusza wystawiono księgę kondolencyjną. Odbyło się specjalne posiedzenie Rady Miejskiej, ulicami miasta przeszedł marsz milczenia.
Samorząd przekazywał duże środki na wsparcie działalności policji i innych służb mundurowych. Przy jego współpracy oddana została w 2009 roku  nowoczesna i największa w Polsce strażnica Państwowej Straży Pożarnej. 

Podsumowaniem kadencji były uroczyste obchody XX-lecia samorządu terytorialnego.

Galeria