VIII KADENCJA 2018-2024

Rada Miejska Bielska Białej 2018-2023
Rada Miejska Bielska Białej 2018-2024

Prezydium Rady Miejskiej (według stanu na 27 maja 2020 r.)

Dorota Piegzik-Izydorczyk
Janusz Okrzesik
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Janusz Okrzesik od 21.11.2018 r.  do nadal
   
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Przemysław Drabek od   9.12.2014 r. do 13.10.2019 r.
Agnieszka Gorgoń-Komor od 21.11.2018 r. do 13.10.2019 r.
Jacek Krywult  od 21.11.2018 r. do nadal
Dorota Piegzik-Izydorczyk od 19.11.2019 r. do nadal
Piotr Ryszka od 22.10.2019 r. do nadal

Prezydent Miasta Bielska-Białej i Zastępcy Prezydenta Miasta

Jarosław Klimaszewski
Jarosław Klimaszewski
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji
1. Jarosław KLIMASZEWSKI Prezydent Miasta 21.11.2018 r. - do nadal
2. Waldemar JĘDRUSIŃSKI Zastępca Prezydenta Miasta 21.11.2018 r. - 27.06.2019 r.
3. Lubomir ZAWIERUCHA Zastępca Prezydenta Miasta 21.11.2018 r. - 31.12.2018 r.
4. Przemysław KAMIŃSKI Zastępca Prezydenta Miasta 21.11.2018 r. - do nadal
5. Adam RUŚNIAK Zastępca Prezydenta Miasta 1.01.2019 r. - do nadal
6. Piotr KUCIA Zastępca Prezydenta Miasta 15.07.2019 r. - do nadal

Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji
1. Grzegorz TOMASZCZYK Sekretarz Miasta 21.11.2018 r. - 25.01.2019 r.
2. Igor KLIŚ Sekretarz Miasta 26.01.2019 r. - do nadal
3. Anna ŁAKOMSKA Skarbnik Miasta 21.11.2018 r. - 29.01.2019 r.
4. Dominik PAWIŃSKI Skarbnik Miasta 30.01.2019 r. - do nadal

Wykaz radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Lp. Nazwisko i imię
1. BAUER Jerzy
2. BUZEK Janusz
3. DRABEK Przemysław (wygaśnięcie mandatu 13.10.2019 r. w związku z wyborem na Posła RP)
4. GACEK Andrzej
5. GORGOŃ-KOMOR Agnieszka (wygaśnięcie mandatu 13.10.2019 r. w związku z wyborem na Senatora RP)
6. GRUSZKA Renata
7. JAZOWY Krzysztof
8. KOCHOWSKI Piotr (objęcie mandatu 22.01.2019)
9. KOŁEK Edward (objęcie mandatu 22.10.2019)
10. KRYWULT Jacek
11. LITWIN Marcin
12. ŁOŚ Konrad
13. MARKOWSKI Karol
14. MATYJA Roman
15. MICHASIÓW Dariusz
16. OKRZESIK Janusz
17. PIEGZIK-IZYDORCZYK Dorota
18. PRYGA Maksymilian
19. RUŚNIAK Adam (zrzeczenie się mandatu 27.12.2018 w związku z objęciem funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta)
20. RYPLEWICZ Rafał
21. RYSZKA Piotr
22. SZABLA Urszula
23. SZAFARCZYK Bronisław
24. WALUŚ Barbara
25. WAWAK Tomasz
26. WOJTASIK Szczepan
27. WYKRĘT Adam (objęcie mandatu 22.10.2019)
28. ZARĘBSKA Małgorzata

Wykaz komisji Rady Miejskiej

Lp. Nazwa Komisji Imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji
1. Komisja Rewizyjna Krzysztof Jazowy
2. Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Roman Matyja
3. Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Konrad Łoś/ Szczepan Wojtasik
4. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Dorota Piegzik-Izydorczyk/ Bronisław Szafarczyk
5. Komisja Edukacji i Kultury Małgorzata Zarębska
6. Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Karol Markowski
7. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności Rafał Ryplewicz
8. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Janusz Buzek

Wybory

21 października 2018 r. odbyły się kolejne wybory samorządowe. Mieszkańcy miasta zadecydowali, że w Radzie Miejskiej Bielska-Białej w kadencji 2018-2023 zasiądzie 10 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, 7 radnych Koalicji Obywatelskiej, po 4 radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta oraz Komitetu Wyborczego Wyborców Okrzesik i Niezależni.BB.

Najwięcej głosów do rady otrzymali: Konrad Łoś (PiS) - 3.314, Jarosław Klimaszewski (KO) - 2.769, Maksymilian Pryga (PiS) - 2.705, Przemysław Drabek (PiS) - 2.668, Karol Markowski (KWW JK) - 2.510 oraz Jacek Krywult (KWW JK) - 2.196 głosów. W wyborach udział wzięło 54,72 proc. uprawnionych do głosowania.

O stanowisko prezydenta miasta ubiegało się sześciu kandydatów, Jarosław Klimaszewski (KO) zdobył 39,87 proc. głosów, na Przemysława Drabka (PiS) głosowało 32,7 proc. uprawnionych. Kolejne miejsca zajęli: Janusz Okrzesik (KWW Okrzesik i Niezależni.BB) zdobywając 22,98 proc. głosów, Jerzy Jachnik (Kukiz'15) - 2,51 proc. głosów, Ryszard Wrona (SLD Lewica Razem) - 1,02 proc. oraz Maria Socha (KWW Moniki Sochy) - 0,92 proc.

W II turze wyborów, która odbyła 4 listopada, zmierzyli się Jarosław Klimaszewski (Koalicja Obywatelska) i Przemysław Drabek (PiS). Frekwencja podczas dogrywki wyniosła 50,54 proc. Zwyciężył Jarosław Klimaszewski otrzymując 37.366 głosów, czyli 55,5 proc. Jego konkurent uzyskał wynik 44,5 proc., głosowały na niego 29.962 osoby.

Pierwsza sesja

Odbyły się dwie sesje organizacyjne Rady Miejskiej VIII kadencji - pierwsza 21 listopada, druga 29 listopada. Każda pierwsza sesja samorządu nowej kadencji ma wyjątkowy charakter, ta jednak budziła szczególne emocje. Po 16 latach sprawowania urzędu prezydenta miasta Bielska-Białej z tą funkcją pożegnał się Jacek Krywult, jego miejsce zajął zwycięzca wyborów prezydenckich w Bielsku-Białej Jarosław Klimaszewski. 21 listopada do Ratusza przybyli nowo wybrani radni oraz liczni goście. Najpierw radni - z rąk przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Adama Kanafka i dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Andrzeja Adamka - odebrali zaświadczenia o wyborze na tę funkcję. Dla trzech radnych to już piąta kadencja pracy w Radzie. Są to: Roman Matyja (PiS), Janusz Okrzesik (KWW Okrzesik i Niezależni BB) i Piotr Ryszka (PiS). Po raz czwarty do rady wybrani zostali: Przemysław Drabek (PiS), Andrzej Gacek (PiS), Adam Ruśniak (KWW Jacka Krywulta), Radni ślubowali swe obowiązki sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców. Od tej chwili rozpoczęli sprawowanie swoich mandatów. W obecności wszystkich radnych i gości, po 16 latach pracy, Jacek Krywult przekazał urząd prezydenta Bielska-Białej Jarosławowi Klimaszewskiemu. Po odebraniu zaświadczenia o wyborze nowy prezydent miasta Jarosław Klimaszewski złożył ślubowanie: Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.

Odchodzący prezydent Jacek Krywult, pełniący również funkcję prowadzącego obrady Rady Miejskiej, jako najstarszy wiekiem radny, powiedział:

-  Pierwszy raz na tej sali znalazłem się jako radny i od razu wiceprzewodniczący Rady Miejskiej równe 40 lat temu. Byłem jednym z najmłodszych, jeśli nie najmłodszym. Dzisiaj jestem seniorem. Nie przewidziałem, że do takiego momentu dojdzie. Ale cieszę się bardzo, że funkcja prezydenta miasta przechodzi w godne ręce. Pan prezydent może liczyć na wszystkich nas radnych, jak również na wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, a także tych 70 jednostek, które wspólnie z wydziałami tworzą miasto - zatrudniają ponad 8.000 osób!

- Bywałem w tej sali dziesiątki razy, mogę nawet powiedzieć, że czuję się tutaj jak u siebie. Po raz pierwszy jednak staję w tym miejscu w zupełnie nowej roli. Wolą bielszczan zostałem bowiem wybrany prezydentem naszego miasta. Mam świadomość, że ciąży na mnie ogromna odpowiedzialność, otrzymałem bowiem od mieszkańców Bielska-Białej duży kredyt zaufania. Zapewniam, że zrobię wszystko, by tę szansę dobrze wykorzystać dla dobra naszego miasta. - mówił prezydent J. Klimaszewski.

- Podczas kampanii wyborczej zapewniałem, że będę prezydentem otwartym, że będę uważnie wsłuchiwał się w głosy mieszkańców, że będę się z nimi regularnie spotykał, że będę konsultował z nimi najważniejsze decyzje. Dziś, na progu mojej prezydentury, chciałbym tę deklarację podtrzymać. Otwartość będzie znakiem rozpoznawczym i symbolem tej prezydentury. Z prostego powodu: bo wspólnie możemy więcej. Jestem gotowy do współpracy z każdym, komu dobro Bielska-Białej leży na sercu. Dotyczy to również, a może przede wszystkim, współpracy z Radą Miejską. Mówiąc o współpracy, nie mogę pominąć znaczenia roli miejskich urzędników. To z nimi będę na co dzień współdziałał. Wiem, że w Urzędzie Miejskim pracuje wielu znakomitych fachowców. (...) W tym miejscu chciałbym poświęcić kilka słów człowiekowi, dzięki któremu stoję dziś przed państwem jako prezydent Bielska-Białej. Mowa oczywiście o kończącym właśnie swoją 16-letnią pracę moim poprzedniku, Jacku Krywulcie. Nie mam wątpliwości, że dziś kończy się pewna epoka. Epoka, która bez wątpienia zapisze się w historii Bielska-Białej jako czas intensywnego rozwoju i wielkich inwestycji. (...)

Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszono dwóch kandydatów - Przemysława Drabka i Janusza Okrzesika. Przemysław Drabek w głosowaniu tajnym otrzymał 10 głosów za, 13 przeciw i dwa wstrzymujące się; Janusz Okrzesik - 15 głosów za i 10 przeciw, tak więc to on został przewodniczącym Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji.

- Będę starał się jako przewodniczący, łączyć energię tej rady jak najmocniej, tak, żeby stała się ona żywym miejscem dyskusji, myślę że nieraz sporów, konfrontacji różnych idei i pomysłów, żeby aż kipiało energią na tej sali, żeby jak najmniej przypominała sejm, który staje się już tylko takim pustym rytuałem. Żebyśmy (...) jak najczęściej starali się dorównać naszym poprzednikom w tej (...) Radzie Miejskiej, tym z końca XIX wieku, czyli złotego okresu dla naszego miasta, i tym z końca XX wieku, z lat 90., pierwszych lat odrodzonej samorządności po odzyskaniu przez Polskę niepodległości - mówił przewodniczący RM Janusz Okrzesik.

Janusz Okrzesik wymienił dwa najważniejsze - jego zdaniem - zadania dla tej rady, czyli powstrzymanie odpływu młodych ludzi z miasta i działania na rzecz czystego powietrza, takie, które są możliwe do podjęcia przez samorząd lokalny. Trzecim zadaniem dla rady powinno być dążenie do tego, żeby jak najwięcej mieszkańców miasta stawało się jego obywatelami, świadomymi, aktywnymi, takimi - którzy uczestniczą w życiu miasta, nie tylko raz na 4 czy na 5 lat, ale również pomiędzy wyborami. Nie wykluczył też referendum lokalnego.

- Nowemu panu prezydentowi serdecznie gratuluję i z całego serca życzę sukcesów, bo jeżeli on odniesie sukcesy, to całe miasto na tym zyska. We wszystkim, co dobre, rada będzie go wspierać, a wszystko, co złe, rada będzie sygnalizować i wspólnie naprawiać - mówił Janusz Okrzesik.

Komisja skrutacyjna przeprowadziła też wybory wiceprzewodniczących RM. Zostali nimi Jacek Krywult, Przemysław Drabek i Agnieszka Gorgoń-Komor.

Wybór Pani Agnieszki Gorgoń - Komor stał się istotnym wydarzeniem w bielskim samorządzie. Po raz pierwszy kobieta została wybrana w skład Prezydium Rady Miejskiej, co zostało odebrane bardzo pozytywnie przez mieszkańców.

29 listopada, zwołana została II sesja RM, podczas której wybrano przewodniczących i składy 8 komisji problemowych (jednej więcej niż w poprzedniej kadencji). Szybkie powołanie komisji było niezbędne, aby rozpocząć pracę nad projektem budżetu miasta na przyszły rok.

Zmiany w samorządzie Bielska-Białej

Na koniec grudnia 2018 roku rezygnację z mandatu radnego złożył Adam Ruśniak w związku z objęciem stanowiska zastępcy prezydenta miasta. W jego miejsce do rady wszedł Piotr Kochowski.

Prawdziwa rewolucja w funkcjonowaniu Rady Miejskiej nastąpiła jesienią 2019 roku. Najpierw po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 13 października, radna Agnieszka Gorgoń-Komor została senatorem, a Przemysław Drabek posłem na Sejm. Ich miejsce w radzie zajęli Edward Kołek i Adam Wykręt. Równocześnie nowym wiceprzewodniczącym rady został Piotr Ryszka.

15 listopada 2019 r. radni powołali nowy klub Wspólnie dla Bielska-Białej.

– Powołaliśmy klub Wspólnie dla Bielska-Białej, by połączyć radnych z różnych środowisk, dla których działanie dla dobra miasta jest najważniejsze. Tylko działając ponad podziałami politycznymi możemy skutecznie przeobrażać Bielsko-Białą tak, aby ludziom żyło się tu lepiej. Chcemy uważnie wsłuchiwać się w ich potrzeby i wspólnie z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim działać dla dobra ogółu. Uważamy, że wielka polityka powinna zostać w Warszawie! My nie będziemy przyglądać się dziurze w drodze i ustalać, czy ona jest bardziej prawicowa, czy lewicowa. Dla nas przysłowiowa dziura w drodze to po prostu problem do załatwienia i tyle - zapowiedział przewodniczący klubu Karol Markowski.

Członkami nowego klubu zostali wszyscy radni z dotychczasowych klubów PO i KWW Jacka Krywulta oraz trzech radnych z Klubu PiS.

Na sesji 19 listopada radna Dorota Piegzik-Izydorczyk reprezentująca klub Wspólnie dla Bielska-Białej została wybrana wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej. Zastąpiła na tym stanowisku Agnieszkę Gorgoń-Komor, która w październikowych wyborach parlamentarnych uzyskała mandat senatora RP.

- Kolejny raz w naszej radzie znalazło się miejsce we władzach dla kobiety. Będę was, dziewczyny, godnie reprezentować. Wiem, że są przede mną nowe wyzwania i nowe obowiązki. Będę je tak spełniać, abyście państwo nie byli zawiedzeni – mówiła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk.

Najważniejsze wydarzenia początku VIII kadencji

Po kilku latach przygotowań i sporów 4 stycznia 2019 r. podpisano umowę na rozbudowę ul. Cieszyńskiej. Oddano do użytku  inwestycje drogowe na ul. Międzyrzeckiej i Nowohałnowskiej.

Rada Miejska zdecydowała o zwiększeniu kompetencji rad osiedli, zmieniając ich statuty i przeznaczając część budżetu do dyspozycji osiedlowych radnych. Aby zainteresować obywateli tą formą lokalnej aktywności władze miasta przeznaczyły dodatkowy milion złotych na realizację lokalnych przedsięwzięć dla 5 osiedli o najwyższej frekwencji w wyborach osiedlowych, które odbyły się 16 czerwca 2019 roku.. Milion złotych podzielono między dzielnice Straconka, Komorowice Śląskie, Mikuszowice Krakowskie, Biała Śródmieście i Biała Północ. 

Znacząco zwiększyły się środki na walkę ze smogiem, m.in. Rada Miejska uchwaliła nowy program osłonowy, zachęcający bielszczan do wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne (osobom o niższych dochodach, które zmienią źródło ogrzewania, samorząd będzie przez dwa lata dopłacać do rachunków za ogrzewanie).

4 lutego 2019 r. w sali koncertowej bielskiej Szkoły Muzycznej wspominano 38 rocznicę zwycięskiego strajku na Podbeskidziu. Wśród wyróżnionych opozycjonistów znaleźli się m.in. związani z naszym miastem Henryk Juszczyk i Janusz Okrzesik.

Samorząd czynnie włączył się w obchody ważnych wydarzeń - m.in. zorganizowano uroczyste spotkanie i wystawę na 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce w 1989 r. Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w mieście przygotowano wystawy, sesję naukową, wykłady i okolicznościowe wydawnictwo. Obchodziliśmy też 125-lecie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz 40-lecie Beskidzkiej Rady Olimpijskiej. Na bulwarach nad potokiem Straceńskim otwarto Galerię Beskidzkich Olimpijczyków i Bielskich Medalistów Olimpijskich, która powstała z inicjatywy radnych.

Bielskie Centrum Kultury doczekało się gruntownego remontu, modernizacji i rozbudowy. Sala koncertowa może teraz pomieścić 624 widzów.

Rozpoczęły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami na temat kierunków rozwoju miasta. Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały intencyjnej dotyczącej ewentualnej budowy instalacji termicznej obróbki odpadów zainicjowano debatę publiczną na ten temat.

VIII kadencja zapisze się w historii jako ta, w której przyszło się zmierzyć z pandemią COVID-19. Epidemia koronawirusa sparaliżowała funkcjonowanie wszystkich instytucji, lecz bielski samorząd  podjął wszelkie działania, by ograniczyć jej skutki i zapewnić mieszkańcom naszego miasta bezpieczeństwo.  Urząd Miejski tam gdzie to było możliwe przestawił się na obsługę mieszkańców on-line.

Informacja o działaniach podjętych w związku z zagrożeniem koronawirusem zdominowała obrady marcowej sesji Rady Miejskiej. Na kolejnej sesji 28 kwietnia 2020 roku, z powodu stanu zagrożenia epidemicznego, radni obradowali w maseczkach w minimalnej wymaganej dla quorum liczbie osób. Najstarsi członkowie gremium zostali poproszeni o pozostanie w domu. Na sesję nie zaproszono gości, a mieszkańcy i dziennikarze mogli śledzić obrady w internecie.

Już w pierwszych dniach epidemii Urząd Miejski zakupił rękawice ochronne, płyny i żele do dezynfekcji rąk i powierzchni, mydła antybakteryjne, półmaski, maseczki, gogle i kombinezony ochronne, a także przyłbice. Z Chin sprowadzono ponad 200 tys. maseczek chirurgicznych i maseczek HEPA.  Wszystkie środki ochronne Prezydent Miasta przekazał do placówek prowadzonych przez bielski samorząd, do innych instytucji i służb oraz do najbardziej narażonych seniorów. W akcję pomocy włączyły się rady osiedli i wielu radnych. 

Ku pokrzepieniu serc mieszkańców na fasadzie bielskiego Ratusza zawisł baner:

Baner - wszystko będzie dobrze
Wszystko będzie dobrze

Galeria