Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” dla posiadaczy karty rodzina+ wprowadza następujące ulgi:

 1. w wysokości 15% na ubezpieczenia komunikacyjne:
  1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego,
  2. autocasco w zakresie podstawowym oraz od kradzieży (zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo-osobowych o DMC do 3,5 tony),
 2. w wysokości 30% na ubezpieczenia majątkowe i rolne:
  1. „Bezpieczna Rodzina” z wyłączeniem ryzyka „Assistance DOM”,
  2. „Bezpieczna Zagroda”,
  3. „Bezpieczny Dom w Budowie”,
  4. „Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków”,
  5. obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Dane teleadresowe:

Bielsko Biała
ul. Kamińskiego 19
43-300 Bielsko Biała
tel: 33 811 77 79
e-mail: bielskobiala@tuw.pl

Katowice
ul. Warszawska 31
40-010 Katowice
tel: 32 314 03 45
e-mail: katowice@tuw.pl

Częstochowa
ul. Śląska 15 lok. 1
42-217 Częstochowa
tel: (34) 368-04-47
e-mail: czestochowa@tuw.pl

Wejdź na stronę