Rodzina plus

Zdjęcie szczęśliwej rodziny

 

Szanowni Państwo!

Doceniając trud wychowania i opieki nad dziećmi Urząd Miejski w Bielsku-Białej realizuje Program „Rodzina +”. Jest on skierowany do rodzin wielodzietnych i zastępczych. Państwa poświęcenie dla dzieci i wysiłek włożony w zapewnienie im godnych warunków do życia są bezcenne. Wierzę, że Program „Rodzina +” potraktujecie Państwo nie tylko jako pomoc ze strony samorządu, ale przede wszystkim jako wyraz uznania dla Waszych wychowawczych działań. Zachęcając do korzystania z przywilejów posiadaczy karty „Rodzina +” chciałbym wyrazić nadzieję, że nasz program zyska Państwa przychylność i pomoże Państwu jeszcze aktywniej niż do tej pory uczestniczyć w życiu Bielska-Białej.
 
Prezydent Miasta
Jacek Krywult

Logo Rodzina Plus