Twoja firma – Twój sukces

ETYKIETAEuropejski fundusz społeczny

Informujemy, że zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu "Twoja firma - Twój sukces!" w zakładce "Rekrutacja" zostały opublikowane listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe (osobna dla kobiet i osobna dla mężczyzn).

Informujemy, że w zakładce "Rekrutacja" została opublikowana Lista rankingowa kandydatów/kandydatek do Projektu "Twoja firma - Twój sukces!"

Zakładka rekrutacja

Informujemy, że od 10 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu "Twoja firma - twój sukces!"

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze projektu:

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 6, pokój 225.

Biuro projektu otwarte:

poniedziałek:      7.30 - 15.30,
wtorek:             7.30 - 15.30,
środa:               7.30 - 15.30,
czwartek:          8.00 - 17.00,
piątek:              8.00 - 15.00

Rekrutacja w ramach projektu będzie prowadzona w 4 etapach:

  • ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,
  • ETAP 2: ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych,
  • ETAP 3: ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych,
  • ETAP 4: rozmowa z doradcą zawodowym.

 Szczegółowe zapisy rekrutacji znajdują się TUTAJ.

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące projektu „Twoja Firma – Twój Sukces!”

Urząd Miejski w Bielsku-Białej wraz z parterami: Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza osoby zainteresowane udziałem w projekcie na spotkania informacyjne, które odbędą się:

  • w dniu 26 marca 2018 r o godz. 10.00 w budynku Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy pl. Opatrzności Bożej 18 (były budynek Urzędu Stanu Cywilnego),
  • w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w Sali Jubileuszy, pl. Ratuszowy 5, I piętro.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać:
w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6, pok. 225, tel. 33 49 71 492.

O projekcie

Miasto Bielsko-Biała otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Twoja firma - Twój sukces!" w ramach Priorytetu VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 „Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: WND-RPSL.07.03.02-24-073E/16-004.
Okres realizacji: 1 styczeń 2018 r. - 31 grudzień 2019 r.
Wartość projektu: 1.327.547,52 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.128.415,39 zł.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudniania 20 osób – mieszkańców Bielska-Białej.

Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bielska-Białej:

  1. osób niepełnosprawnych powyżej 30 roku życia,
  2. osób powyżej 50 roku życia

Załączniki

Regulamin rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny