Program Wzmacniania Rodziny (PWR)

logo

Fundacja „Nadzieja”  wznawia od września 2023 r. grupowe działania edukacyjno - terapeutyczne skierowane do dzieci  oraz ich rodziców w postaci warsztatów Programu Wzmacniania Rodziny. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach zadań publicznych współfinansowanych ze środków Województwa Śląskiego. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Towarzyszenie dziecku w jego dorastaniu stawia przed rodzicami nowe wyzwania i problemy. Warsztaty PWR mają na celu poprawę relacji rodzic – dziecko, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców oraz umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci i młodzieży.

Terminy warsztatów:

29.09.2023 r. godz. 18.00-20.00

07.10.2023 r. godz. 9.00-13.00

14.10.2023 r. godz. 9.00-13.00

28.10.2023 r. godz. 9.00-13.00

Uczestnicy: dzieci/młodzieży w wieku 10-14 lat oraz ich rodzice/opiekunowie

Zajęcia:

W ramach PWR odbędą się:

1) warsztaty dla dzieci/młodzieży

Tematy zajęć:

-  Cele i marzenia.

- Docenić rodziców.

- Radzenie sobie ze stresem.

- Przestrzeganie zasad.

- Radzenie sobie z presją rówieśniczą.

- Presja rówieśnicza i prawdziwi przyjaciele.

-  Prosząc innych o pomoc.

2) warsztaty dla rodziców

Tematy zajęć:

-  Miłość i granice.

-  Ustalanie zasad domowych.

-  Promowanie dobrego zachowania.

- Wyciąganie konsekwencji.

- Budowanie mostów.

- Ochrona przed używaniem substancji psychoaktywnych.

- Zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach.

3) warsztaty rodzinne (rodzice wraz z dziećmi)

Tematy zajęć:

- Wspieranie celów i marzeń.

-  Docenić członków rodziny.

- Narady rodzinne.

- Zrozumieć wartości rodzinne.

- Rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny.

 Rodzina a presja rówieśnicza.

Warsztaty dla rodziców i młodzieży odbywają się równolegle w tym samym czasie. Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w warsztatach rodzinnych. Udział w warsztatach  jest bezpłatny.

Miejsce: Punkt konsultacyjny „Nadzieja”, Bielsko-Biała ul. Zapora 100

Kontakt: tel. 725 030 122

Warsztaty