Przekazanie dokumentacji geologicznej innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno – inżynierska

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 49 71 717

Ostatnia aktualizacja

16.11.2020

Pliki do pobrania

Informacje

Wniosek