Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Podstawa prawna

Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz.1741).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

  • podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

Termin załatwienia sprawy:

  • w przypadku gdy akty stanu cywilnego wnioskodawcy sporządzone są w miejscowym USC – niezwłocznie\
  • w przypadku gdy akty stanu cywilnego wnioskodawcy sporządzone są poza miejscowym USC – 14 dni

Opłaty

38 zł

Jednostka odpowiedzialna
Załączniki