System Powiadamiania Mieszkańców

System Powiadamiania Mieszkańców umożliwia wysyłanie wiadomości SMS i e-mail do wszystkich zarejestrowanych w systemie mieszkańców.

Wiadomości będą wysłane w formie  SMS i e-mail do wszystkich zarejestrowanych w systemie osób.

Informujemy iż w związku z uruchomieniem na szczeblu centralnym usługi Alert RCB (https://rcb.gov.pl/alertrcb/)  z dniem 10.01.2019 r. usługa lokalna dotycząca powiadomień o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych zostanie wyłączona.

W chwili obecnej  system umożliwia realizację informowania mieszkańców o:

  • zbliżającym się i upływie terminu zapłaty należności za koncesję alkoholową,
  • zbliżającym się i upływie terminu zapłaty podatku od środków transportu,
  • zbliżającym się i upływie terminu zapłaty raty za gospodarowanie odpadami,
  • zbliżającym się i upływie terminu zapłaty podatku od nieruchomości,
  • zbliżającym się i upływie terminu zapłaty należności za dzierżawy i wieczyste użytkowanie,

System Powiadamiania Mieszkańców wysyła powiadomienia urzędowe do konkretnego mieszkańca dotyczące np. terminu zbliżającej się płatności, przeterminowania raty podatku, itp. (PESEL, REGON, NIP wymagany jest w celu jednoznacznej identyfikacji), jak również wysyła informacje o różnego rodzaju wydarzeniach z życia miasta.

Ze względu na wymogi prawne w celu otrzymywania powiadomienia mieszkaniec musi złożyć podpisany wniosek o otrzymywanie powiadomień sms lub e-mail wybierając rodzaj powiadomienia.

Zgłoszenia

Zainteresowani mogą: 

  • złożyć wniosek w postaci papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej podczas załatwiania dowolnej sprawy w urzędzie 
  • lub przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP). 

Złożony wniosek musi być podpisany. Usługa powiadomień SMS świadczona jest wyłącznie na numery operatorów krajowych (PL).

Wypełnij i złóż wniosek, dostępny, a będziesz mógł korzystać z nowej funkcjonalności.

Osoby które złożyły wniosek przed 25-05-2018 nie muszą składać ponownie wniosku.

Jeżeli mieszkaniec zarejestrowany w systemie SPM przed 25.05.2018 r. nie wyraża zgody na powyższe powinien zrezygnować z korzystania z systemu.

Aby zrezygnować lub zaktualizować dane z wniosku wystarczy ponownie złożyć wniosek zawierając w nim odpowiednie dane (aby zrezygnować z korzystania z systemu należy wykreślić na wniosku wszystkie rodzaje powiadomień).

Wniosek o otrzymywanie powiadomień z systemu SPM.pdf

Wniosek o otrzymywanie powiadomień z systemu SPM.rtf