Wydawanie zaświadczeń o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanych do stażu pracy

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy  oraz art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wliczanych do stażu pracy.
Załączniki:

  • Akt notarialny przejęcia gospodarstwa rolnego.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa za zaświadczenie – 17,00 zł

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wniosek  POBIERZ