Wydział Promocji i Sportu

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

​​​​​​Zakres zadań

 1. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik, którego zastępuje Zastępca Naczelnika. 
 2. Do zakresu działania Wydział Promocji i Sportu należy w szczególności:

  PROMOCJA
   
  • prowadzenia działań związanych z promocją turystyczną miasta w kraju i za granicą, w tym prowadzenie kampanii promocyjnych, opracowywanie i zarządzanie dystrybucją wydawnictw oraz innych materiałów promujących miasto;
  • promocja wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych odbywających się w Bielsku-Białej;
  • nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów z partnerami  zagranicznymi, w tym z miastami partnerskimi;
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wspólnych działań promocyjnych, dotyczących Bielska-Białej i regionu;
  • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskidy”; 
  • organizacja i współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych miejskich o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
  • ochrona znaków Miasta i nadzór nad ich używaniem;
  • przygotowywanie udziału Miasta w targach krajowych i zagranicznych;
  • inicjowanie i nadzór nad badaniami ruchu turystycznego w Bielsku-Białej;
  • realizacja projektów związanych z turystyką i promocją, w tym koordynacja i nadzór nad projektem: „System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej”;
  • realizacja inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej w tym realizacja rzeźb postaci z seriali Studia Filmów Rysunkowych;
    
  SPORT
   
  • współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z konkursami ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w zakresie kultury fizycznej i turystyki;
  • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i przyznawaniem nagród, wyróżnień i stypendiów za osiągnięcia sportowe;
  • prowadzenie spraw dotyczących decyzji zezwalających na organizację masowych imprez sportowych;
  • prowadzenie spraw z zakresu turystyki, rekreacji i sportu;
  • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne w zakresie zadań związanych z określaniem sezonu kąpielowego
   oraz tworzeniem, prowadzeniem i aktualizacją ewidencji kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
 3. Przy pomocy Wydziału sprawowany jest nadzór nad działalnością Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

Regulamin wydawania materiałów Wydziału PiS UM Bielsko-Biala

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych

Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych

Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon
Naczelnik wydziału Anna Zgierska 303  
Promocja     33 4701 240
Stanowisko ds. obsługi administracyjno-kancelaryjnej i kontaktów zewnętrznych   302  
Stanowisko ds. współpracy krajowej i zagranicznej miasta   301  
Stanowisko ds. koordynacji projektu "Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej" i zamówień publicznych   301  
Stanowisko ds. promocji kultury   301  
Stanowisko ds. koordynacji projektu "System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej" i materiałów promocyjnych miasta   301  
Stanowisko ds. finansowych, zamówień publicznych i turystyki   312  
Stanowisko ds. marketingu i organizacji imprez   312  
Sport     33 4971 564
Zastępca Naczelnika wydziału   323  
Stanowisko ds. finansów   323  
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami turystycznymi   323  
Stanowisko ds. współpracy z klubami sportowymi   323  
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 5 (III piętro, pokoje 301-303, 312) oraz Plac Ratuszowy 6 (III piętro, pokój 323)
Godziny pracy
poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30, czwartek: 7.30 - 18.00, piątek: 7.30 - 13.00
Telefon
33 4971 564 oraz 33 4701 240
FAX
33 4701 241