Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 4971 717

Ostatnia aktualizacja

05.09.2019

Pliki do pobrania

Informacja

Wniosek