Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Komunikat wraz z projektem uchwały znajduje się pod adresem:

http://bip.um.bielsko.pl/#Z2V0Q29udGVudCgxMzcxNzMp

Konsultacje trwają do dnia 23 października 2014 roku, a ich celem jest zebranie opinii i sugestii w kwestii programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać do Zespołu  ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Plac Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106)  oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@bielsko-biala.pl.

Plik dźwiękowy

Komunikat PM B

Projekt uchwały RM