Konsultacje społeczne

 

Czym są konsultacje społeczne?

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od obywateli na temat spraw istotnych dla dzielnicy lub miasta.

Zamierzenia poddawane konsultacjom mogą dotyczyć zmian prawnych, zmian organizacji życia publicznego, przeprowadzenia inwestycji, sposobu rozwiązania ważnego problemu społecznego lub innych działań, których powodzenie w dużej mierze zależy od akceptacji ze strony obywateli.

W konsultacjach uczestniczyć mogą pojedynczy obywatele, reprezentujące ich instytucje i organizacje pozarządowe oraz specjaliści i eksperci zewnętrzni.

Dodatkowe informacje nt. odbywających się konsultacji społecznych znajdują się na stronie BIP

Konsultacje społeczne prowadzone w Bielsku-Białej: