Lata 2002-2004

  • odsłonięto podcienia zachodniej pierzei Rynku (finansowanie: środki własne Gminy)

    starówka zdjęcia

  • przeprowadzono remont konserwatorski kamienicy Rynek 4,5 w pierzei zachodniej, która w 1998 r. uległa katastrofie budowlanej - (I nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków za rok 2004r. w kategorii obiekty zabytkowe ) (finansowanie: środki własne Gminy)
    Starówka kamienice
      
  • przeprowadzono remont konserwatorski Katedry św.Mikołaja (finansowanie: środki własne Gminy)