„Miejski System Informacji w Bielsku-Białej”

Miasto Bielsko-Biała zrealizowało projekt ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej.

Tytuł projektu: „Miejski System Informacji w Bielsku-Białej”.
Całkowita wartość projektu: 2 158 437,58 zł
Kwota dofinansowania z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 609 444,53 zł 
Rozpoczęcie realizacji: maj 2012  r.
Zakończenie rzeczowe realizacji: listopad 2012 r.

Projekt „Miejski System Informacji w Bielsku – Białej” polegał na wprowadzeniu w przestrzeń publiczną miasta nowych elementów informacyjnych.

System informacji miejskiej, jaki powstał w Bielsku – Białej, uporządkował informację o przestrzeni publicznej, nadał jej usystematyzowany, spójny kolorystycznie i funkcjonalnie charakter. Informacja, którą ze sobą niesie, jest przejrzysta i konsekwentnie ułatwia turystom i mieszkańcom poruszanie się po mieście oraz dokonywanie świadomych wyborów turystyczno-edukacyjnych. Tworząc system położono nacisk na porządkowanie wizualne przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie jednolitych zasad graficznych, wzorniczych i lokalizacyjnych na tym polu.

Przed kompleksową realizacją Miejskiego Systemu Informacji w latach 2008 – 2009 przystąpiono do wdrożenia I etapu zadania – projektu pilotażowego. Wyselekcjonowano dwa obszary atrakcyjne pod względem turystycznym: ścisłe centrum miasta i turystycznie atrakcyjną, rekreacyjną dzielnicę na obrzeżach miasta. Zainstalowano na tym obszarze przykładowe elementy systemu (tablice kierunkujące, moduły historyczne, mapy z informacją funkcjonalną i informacją o szlakach tematycznych), które miały za zadanie zaprezentowanie na niewielkim obszarze, jak docelowo uatrakcyjniona zostanie przestrzeń miejska – wzrośnie jej jakość estetyczna i informacyjna.

W kolejnym etapie realizacji MSI poszczególnymi elementami systemu pokryty został rozszerzony obszar miasta – jego szeroko rozumiane centrum historyczno - funkcjonalne.  W zwiększonej ilości pojawiły się: moduły historyczne, mapy z informacją funkcjonalną i informacją o szlakach tematycznych, słupy ogłoszeniowe przeznaczone do zamieszczania informacji o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych przyciągających turystów, tablice kierunkujące do ważnych obiektów historycznych i funkcjonalnych. Tym samym przestrzeń miejska nasycona została elementami, które sprawiły, że stała się ona interesująca i przyjazna dla turystów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.