ul. Bohaterów Westerplatte / ul. Ogrodowa

Adres
ul. Bohaterów Westerplatte / ul. Ogrodowa
Opis

Działka 6851/11 zabudowana jest budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 32,00 m2, natomiast działka 6851/13 jest niezabudowana, porośnięta trawą oraz drzewami. Obie działki tworzą kompleks ogrodzony wspólnym ogrodzeniem. Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości możliwa jest bezpośrednio z ul. Bohaterów Westerplatte, poprzez istniejący zjazd na działkę 6851/11.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 456.000,00 zł, w tym: budynek 64.000,00 zł, grunt (łącznie): 392.000,00 zł, w tym: działka 6851/11 - 280.700,00 zł, działka 6851/13 - 111.300,00 zł

Sprzedaż działki 6851/11 zabudowanej budynkiem gospodarczym podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż części działki 6851/13 o pow. 316 m2 podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast do ceny części działki 6851/13 o pow. 2 m2 osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23 %.

Obszar działki 6851/13 o pow. 2 m2 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż obszar ten stanowi część działki pierwotnej 4164, dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy z 16 września 2004 r. dla budowy wolnostojącego garażu o lekkiej konstrukcji stalowej, nietrwale związanym z gruntem.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej działka 6851/11 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MW –  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i Z – zieleń dolin rzek i potoków, działka 6851/13 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MW –  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Przez działkę 6851/11 oraz działkę 6851/13 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz na ww. działkach usytuowane są studnie rewizyjne będąca własnością Spółki „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.

W dziale III Kw BB1B/00003396/0 wpisana jest nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej polegająca na posadowieniu na działkach: 6851/3 i 6851/4 (z których powstały miedzy innymi działki 6851/11 i 6851/13) tj.:
- działce numer 6851/3 – kanalizacji sanitarnej o średnicy 150/160 mm o długości 2,85 m i kanalizacji sanitarnej o średnicy 600/630 mm o długości 30,65 m wraz z dwiema studniami rewizyjnymi o średnicy 1200 mm oraz na zapewnieniu dostępu (dojścia i dojazdu) w pasie szerokości po 1 metrze od zewnętrznego obrysu kanalizacji o średnicy 150/160 mm, po obu stronach jej przebiegu oraz w pasie szerokości po 2 metry od zewnętrznego obrysu kanalizacji o średnicy 600/630 mm, po obu stronach jej przebiegu, w celu prawidłowej eksploatacji, konserwacji, modernizacji, usuwania awarii, przeprowadzania napraw i remontów,
- działce numer 6851/4 – kanalizacji sanitarnej o średnicy 600/630 mm o długości 31,85 m wraz ze studnią rewizyjną o średnicy 1200 oraz na zapewnieniu dostępu (dojścia i dojazdu) w pasie szerokości po 2 metry od zewnętrznego obrysu kanalizacji po obu stronach jej przebiegu, w celu prawidłowej eksploatacji, konserwacji, modernizacji, usuwania awarii, przeprowadzania napraw i remontów.

Kategoria
Zabudowa mieszkaniowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
1120.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Dojazd
asfaltowy
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
II przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
45 000 zł
Data przetargu / rokowań
13.06.2024 r.
Cena
456000.00
Numer działki
6851/11, 6851/13
Obręb
Lipnik
KW
BB1B/00003396/0