ul. Wyzwolenia 25

Adres
ul. Wyzwolenia 25
Opis

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 81,67 m2. Budynek z 1914 r. wzniesiony w technologii tradycyjnej – murowany z cegły pełnej, posiada dwie kondygnacje oraz poddasze, częściowo podpiwniczony. Aktualnie budynek stanowi pustostan, jest w złym stanie technicznym.

Zgodnie z zapisami kartoteki budynków nieruchomość zabudowana jest budynkiem  mieszkalnym.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem miejscowym ww. działka objęta jest jednostką 125_UMW-12, tj. teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej śródmiejskiej. Nieruchomość znajduje się w układzie urbanistycznym ujętym w rejestrze zabytków pod nr A-479/87, w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. W przypadku wykonywania jakichkolwiek remontów w obiekcie należy wcześniej wystąpić o opinię Konserwatora Zabytków.

Dostęp do ul. Wyzwolenia jest możliwy przez istniejący zjazd oraz pas działki 938 o szerokości 3,2 m. Taka szerokość nie spełnia wymagań przepisów techniczno-budowlanych. Nowa zabudowa lub zmiana sposobu użytkowania budynku istniejącego będzie mogła być  dopuszczona pod warunkiem uzyskania upoważnienia od ministra w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Cena nieruchomości wynosi 423.000,00 zł w tym: budynek 242.000,00 zł i grunt 181.000,00 zł.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Kategoria
Domy
Zabudowa mieszkaniowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
362.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
nieruchomość zabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg pisemny nieograniczony
Wysokość wadium / zaliczki
42 000
Data przetargu / rokowań
23.04.2024 r.
Cena
423000.00
Numer działki
938
Obręb
Biała Miasto
KW
BB1B/00003941/6