PRZEDSZKOLE PRYWATNE “GROSZEK”

PRZEDSZKOLE PRYWATNE ”GROSZEK” S.C. dla posiadaczy karty rodzina + oferuje ulgi w opłacie za miesięczne czesne za uczęszczanie do przedszkola: 

  • dla pierwszego dziecka w wysokości 10%,
  • w przypadku gdy do przedszkola w tym samym okresie uczęszcza rodzeństwo – dla drugiego i kolejnego dziecka w wysokości 20%.

Dane teleadresowe: 

Przedszkole Prywatne “GROSZEK” S.C. Tomasz Iskrzycki, Klaudia Białojańska
ul. Akademii Umiejętności 35
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 811 11 22
e-mail: biuro@groszek.ig.pl

Wejdź na stronę