Dotacja ze środków budżetu państwa dla Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

logo

flaga i godło Polski

Miastu Bielsko-Biała przyznano dotację z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +” 2021 na dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku Miejskim.

Dofinansowanie 89 280,00 zł

Całkowita wartość 111 600,00 zł

Dodatkowo Żłobek Miejski w Bielsku-Białej otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa do zadań własnych Gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie zadania wynosi 100440,00 zł, a całkowita wartość 125550,00 zł.

Informacja dostępna jest tutaj