DOWÓZ DO PUNKTU SZCZEPIEŃ COVID-19

transport

W 2022 roku, dla mieszkańców Bielska-Białej, którzy mają problem w samodzielnym dotarciem do punktu szczepień COVID-19, kontynuowany jest bezpłatny transport do punktów zlokalizowanych na terenie naszego miasta (dowiezienie do zaszczepienia, a następnie odwiezienie do swojego miejsca zamieszkania).

Z transportu mogą skorzystać:

• osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
• osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Osoba korzystająca z dowozu, zobowiązana jest do potwierdzenia spełnienia jednego z ww. kryteriów, podpisem złożonym na stosownym oświadczeniu.

Chęć skorzystania z transportu można zgłosić za pośrednictwem specjalnego numeru telefonu: 

786 862 780