Konkurs GRANTY Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, na 2023 rok

logo

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich (SZMP), którego członkiem jest Miasto Bielsko-Biała, ogłosiło konkurs „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki organizacyjne podległe miastom i gminom będącymi członkami Stowarzyszenia oraz podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku, działające na terenie tych miast i gmin.

Tematyka konkursu:

- Profilaktyka otyłości,

- Profilaktyka zdrowia psychicznego.

Wnioski należy przesyłać w terminie do 17 kwietnia 2023 roku w formie:

  • pisemnej (w zamkniętej kopercie) na adres:

  Urząd Miejski w Bielsku-Białej

  Wydział Polityki Społecznej

  pl. Ratuszowy 6

  43-300 Bielsko-Biała

  oraz

  • elektronicznej (w edytorze WORD) na adres:

  politykaspol@um.bielsko-biala.pl

 

Wnioski, po sprawdzeniu pod względem formalnym i zaopiniowaniu przez koordynatora lokalnego, zostaną przekazane do rozpatrzenia przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.

Informacje z ww. sprawie udzielane są pod nr tel. 33 49 71 495

Poniżej regulamin konkursu i wniosek w wersji edytowalnej i pdf.