Rok 2015

PRZEPROWADZONO NASTĘPUJĄCE PRACE REMONTOWE:

Remonty kamienic gminnych:

a) zakończono remont dachu i elewacji kamienicy przy ul. Waryńskiego 4 (finansowanie: środki własne Gminy)

Kamienice z ozdobną elewacją

b) zakończono remont dachu i elewacji kamienicy przy placu Św. Mikołaja 14 (finansowanie: środki własne Gminy).

Kamienica na rogu

c) zakończono remont dachu i elewacji kamienicy przy ul. Orkana 16 (finansowanie: środki własne Gminy).

Kamienica jasna elewacja

Remonty kamienic prywatnych:

a) rozpoczęto remont kamienic przy ul. Celnej 2

kamienica zniszczona elewacja

b) kontynuowano remont kamienicy przy ul. Celna 10, Wzgórze 7 i Rynek 10:

kamienica schody przed

c) zakończono remonty kamienic przy ul. Orkana 10, Orkana 14,  Rynek 18, Rynek 19, Rynek 31:

kamienica

KONTYNUOWANO PROGRAMY SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS).

Projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie ze stowarzyszeniem LKS "Zapora" Wapienica.

Celem Projektu jest wzmocnienie integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Bielsku-Białej (więcej o Projekcie: www.zaradni.eu).

W 2015 roku w Projekcie wzięło udział 88 osób, w tym 31 osób objętych Programem Aktywności Lokalnej (PAL) dla Osiedli: Wapienica, Śródmieście Bielsko i Grunwaldzkie.

Wszyscy uczestnicy Projektu zostali objęci programem readaptacji społecznej i zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej przy ul. Piastowskiej 4 oraz przy ul. Milusińskich 6. Dzieciom uczestników zajęć (w wieku od 4 miesięcy do 13 lat) zapewniono profesjonalną opiekę. Zorganizowano dla nich również 14 szkoleń zawodowych m. in.: kurs prawa jazdy kat. B i C z uprawnieniami na przewóz rzeczy, kurs księgowości wspomaganej komputerem z elementami prawa pracy, kadr, płac i prowadzenia małej firmy, kurs wizażu i stylizacji paznokci, spawacza TIG/MAG, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem, kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego i wymianą butli, szkolenie oraz egzamin kwalifikacyjny SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji – do1 V-EG-1, koparko-ładowarki, opiekunki osób starszych i dzieci, kurs masażu, kurs języka angielskiego, monter instalacji sanitarnych, ADR-przewóz materiałów niebezpiecznych.

Wszystkim mieszkańcom miasta bezpłatnych porad udzielał Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych.

W ramach działań o charakterze środowiskowym, w Punktach Poradnictwa Obywatelskiego, na trzech Osiedlach objętych PAL dyżurowali pracownicy socjalni, a prawnik udzielał bezpłatnych porad prawnych.

W 2015 roku wydano 2 numery periodyku „Czas na osiedla”– pierwszego redagowanego z myślą o mieszkańcach Osiedli: Wapienica, Śródmieście Bielsko, Grunwaldzkie. Zagwarantował on m.in. dostęp do informacji na temat wydarzeń o charakterze lokalnym, a ponadto popularyzował wiedzę o lokalnym dziedzictwie kulturowym.

Ważnym elementem działań w ramach PAL są tzw. spotkania koalicjantów. Każde ze spotkań poświęcone było sprawom ważnym społecznie. W 2015 roku odbyło się ich łącznie 10.

Koalicjanci wraz z pracownikami socjalnymi MOPS przygotowywali szereg wydarzeń i akcji, m. in.: „Uliczną Paradę Teatralną w Śródmieściu Bielsko”, „Dzień Wapienicy”, „Festyn rodzinny na Grunwaldzkim”, warsztaty sportowe, teatralne i taneczne dla dzieci i młodzieży, Jasełka, warsztaty artystyczno-edukacyjne dla mieszkańców, wyprzedaże garażowe czy „Parafialno-osiedlowy festyn rodzinny”. Podjęte zostały również działania na rzecz osób starszych, mające na celu ich aktywizację i integrację, m.in. poprzez udział w cyklicznych spotkaniach grupy samopomocowej dla seniorów z osiedla Śródmieście Bielsko oraz w zajęciach organizowanych w ramach „Klubu Aktywnego Seniora”, dla kobiet i mężczyzn w wieku 60+ z osiedla Grunwaldzkiego.