Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wniosek

Do wniosku należy dołączyć:

Potwierdzenie wniesienia opłaty

Termin załatwienia sprawy:

Wniosek kat. I, II w terminie do 3 dni od daty wpływu wniosku

Wniosek kat. V w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku

Opłaty:

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się opłaty:

  1. w kategorii I   – 100 zł
  2. w kategorii II:
  1. 200 zł   – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca
  2. 400 zł   – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy
  3. 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy
  4. 2000 zł -  dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy
  1. w  kategorii V:
  1.  500 zł  -  dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary  przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych
  2. 1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu w pozostałych przypadkach

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
nr
88 1020 2313 0000 3802 1094 7663 z dopiskiem („PPN”).

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia wydania zezwolenia.

Uwagi:

Wniosek można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

wniosek_I.docx

Wniosek_II_IV.docx

Wniosek_V.docx