Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty

  • dokument na podstawie którego nastąpiło zbycie (np. umowa, faktura sprzedaży, akt notarialny itp.);
  • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przedstaw KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
  • gdy załatwiasz za kogoś sprawę, wystarczy pisemne pełnomocnictwo od współwłaścicieli.

Do wglądu:

Dowód osobisty

Opłaty:

Zgłoszenie zbycia pojazdu nie podlega opłacie. W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.

Opłata za pełnomocnictwo  wynosi 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Uwagi:

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzony został obowiązek zgłoszenia zbycia oraz nabycia pojazdu. Termin na zgłoszenie zbycia lub nabycia (dotyczy transakcji zawartych po dniu 1 lipca 2021 r. wynosi 60 dni). Zbycie pojazdu należy zgłosić do Urzędu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy. Nie zachowanie terminu na zgłoszenie zbycia lub nabycia skutkować będzie koniecznością wszczęcia postępowania administracyjnego i koniecznością nałożenia kary pieniężnej w kwocie od 200 zł do 1000 zł.

Wniosek/pismo można składać poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl), za pośrednictwem Poczty Polskiej, osobiście lub przez pełnomocnika. Zgłoszenie zbycia/nabycia online (krok po kroku) LINK: https://bielsko-biala.pl/zgloszenie-zbycianabycia-online-krok-po-kroku

Druk zawiadomienia