Informacja o terminach wykonywania czynności wyborczych w związku z drugą turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Terminy wykonywania czynności wyborczych:

do 3 lipca – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 7 lipca – składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w Urzędzie Miejskim
do 10 lipca – składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

Pełnomocnictwo do głosowania: https://bielsko-biala.pl/pelnomocnictwo-do-glosowania

Dopisanie do spisu wyborców : https://bielsko-biala.pl/dopisanie-do-spisu-wyborcow

Zaświadczenie o prawie do głosowania: https://bielsko-biala.pl/zaswiadczenie-o-prawie-do-glosowania

 

Ważne:

Wymienione wyżej czynności wyborcze, stosownie do art. 9 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, są dokonywane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Wyborca, który w terminie dopisał się do spisu wyborców na pierwszą turę nie musi składać ponownie wniosku aby zostać ujętym w spisie wyborców w drugiej turze.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony przed dniem pierwszej tury uprawnia również do oddania głosu w drugiej turze.