Działania w roku 2017

9 stycznia 2017 r.

Szanowni projektodawcy przypominam że do 31.01.2017r należy przedłożyć kartę sprawozdania z projektów wpisanych do Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej w latach 2014-2020.

11 stycznia 2017 r.

Informacja dla właścicieli, posiadaczy lub zarządców zabytkowych obiektów wpisanych indywidulanych do rejestru zabytków.

3 lutego 2017r.

1 lutego br. rozpoczyna się druga edycja programu pozytywnie zmieniającego polskie miasta, organizowanego przez Lecha Premium. Pomysły muszą dotyczyć jednego z trzech obszarów tematycznych: innowacje dla miasta i ludzi, miejskie akcje i kooperacje oraz nowa miejska przestrzeń – działania mające na celu tworzenie przestrzeni sąsiedzkich, rewitalizacja, odrestaurowywanie lokalizacji itp.). Na realizację zwycięskich projektów Leszek Chmielewski przeznacza milion złotych w formie pięciu grantów o wartości 100 000 zł lub dziesięciu mikrograntów na 50 000 zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć:

17 lutego 2017 – 31 stycznia 2018

Urząd Marszałkowski opublikował zaktualizowane “Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Szczegółowe informacje można znajdują się

14 marca 2017r.

Uruchomiono nowy rządowy serwis internetowy poświęcony rewitalizacji – Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji . Można w nim znaleźć informacje na temat aktualnych procesów rewitalizacji, a także zagadnienia prawne i modelowe przykłady działań rewitalizacyjnych. Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji to rządowy serwis informacyjno-edukacyjny, zajmujący się udostępnianiem informacji na temat procesów rewitalizacji. Celem portalu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji. Portal powstał po to, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wesprzeć interesariuszy w działaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem rewitalizacji.

Szczegóły znajdują się tutaj 

29 marca 2017r.

Rada Miejska w Bielsku-Białej podczas sesji 21 marca br. przyjęła Sprawozdanie za lata 2015-2016 z realizacji “Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”

30-31 maja 2017r.

w godz.: 17:00-19:00 w Biurze ds.  Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej odbyły się spotkania konsultacyjno-informacyjne dotyczące działań rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji w Bielsku-Białej.

10 listopada 2017r.

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała serdecznie zaprasza na spotkania dotyczące możliwości pozyskania funduszy europejskich w ramach RPO WSL.               

16 listopada 2017 r. (czwartek) – Spotkanie „Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich”
23 listopada 2017 r. (czwartek) -  Szkolenie „Na co zwracać uwagę realizując projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL z uwzględnieniem zmian w Wytycznych z zakresu kwalifikowalności wydatków”

20 listopada 2017 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął harmonogram naborów wniosków w 2018 roku dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na 2018 rok zaplanowano 70 naborów, w ramach których rozdzielone zostaną środki na łączną kwotę prawie 1,6 mld złotych. Przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną przeprowadzone 43 konkursy (prawie 500 mln zł), natomiast ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zorganizowanych będzie 27 naborów (ponad 1 mld zł).

Szczegółowe informacje link: 

20 listopada 2017 r.

na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju zamieszczone zostały materiały udostępnione w Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, które prezentują aktualne podejście do procesu rewitalizacji   w aspekcie społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym.

Szczegółowe informacje link:

21 grudnia 2017r.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków na 2018r. do programu “Ochrona zabytków”. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.