Nagrody w dziedzinie teatru

Nagrody Prezydenta Miasta Bielsk-Białej w dziedzinie teatru 2021

W związku obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru 2021 Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ogłasza, że umotywowane wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie teatru można składać do 1 marca 2021 roku w siedzibie Wydziału lub przesłać na adres:

Wydział Kultury i Promocji

pl. Ratuszowy 1

43-300 Bielsko-Biała.

Warunkiem przyjęcia wniosku o nagrodę jest załączenie podpisanych przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia i klauzuli informacyjnej. Regulamin wraz z wymienionymi wyżej dokumentami jest do pobrania na naszej stronie internetowej www.bielsko-biała.pl w zakładce kultura/nagrody w dziedzinie teatru.

Wszelkie informacje na temat przyznawania nagrody w dziedzinie teatru można uzyskać pod numerem 33/497 14 75 lub pod adresem poczty elektronicznej: ebat@um.bielsko.pl

 

 

Laureaci nagród teatralnych

 

Regulamin Nagrody w dziedzinie teatru

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie i klauzula informacyjna