Stypendia w dziedzinie kultury i sztuki

Ogłoszenie o naborze wniosków

na stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki 2022

 

Wydział Kultury i Promocji ogłasza nabór wniosków na stypendia w dziedzinie kultury i sztuki 2022. Warunki i tryb przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury oraz wysokości tych stypendiów określa Uchwała nr XVII/383/2020 Rady Miejskiej Bielska-Białej, do której link został zamieszczony poniżej. Stypendia służą wspieraniu rozwoju twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury lub opiece nad zabytkami na terenie miasta Bielsko-Biała. Przyznawane są w miesiącu czerwcu osobom fizycznym na realizację określonego przedsięwzięcia, jako:

  1. stypendia twórcze, w następujących dziedzinach: literatura, sztuki plastyczne i wizualne, muzyka, taniec, teatr,
  2. stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w następujących dziedzinach: animacja kulturalna, edukacja kulturalna, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego miasta Bielska-Białej,
  3. stypendia na przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami.

Wysokość wypłacanego jednorazowo stypendium wynosi 6 000 zł.

Wnioski o stypendia można składać do 31 maja 2022 roku na adres:

Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

pl. Ratuszowy 1

43-300 Bielsko-Biała

(Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Warunkiem udziału w naborze wniosków o przyznanie stypendiów jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku oraz podpisanego oświadczenia i klauzuli informacyjnej, które zostały zamieszczone poniżej.

Dodatkowe informacje w sprawie stypendiów można uzyskać w Wydziale Kultury i Promocji pod numerem telefonu 33/491 14 75.

 


WNIOSEK O STYPENDIUM 2022

KLAUZULA RODO I OŚWIADCZENIE 2022

UCHWAŁA O STYPENDIACH

LISTA STYPENDYSTÓW MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ