Żylina, Słowacja

Żylina, miasto w północnej Słowacji, nad rzeką Wag. Jeden z większych w kraju ośrodków przemysłu drzewnego, chemicznego, włókienniczego, papierniczego, odzieżowego i spożywczego.

Porozumienie:

Umowa partnerska pomiędzy Bielskiem-Białą a Żyliną podpisana została podczas obchodów 100-lecia Ratusza w Bielsku-Białej, 13 października 1997 roku. W podpisanym wówczas dokumencie strony postanowiły:

kontynuować dotychczasową współpracę zachowując wzajemny szacunek, zrozumienie i partnerstwo,
zapewniać najlepsze warunki dla współpracy na szczeblu miast, organizacji społecznych oraz przedsiębiorstw,
rozwijać współpracę w zakresie edukacji, kultury, sztuki oraz sportu.

Charakterystyka:

Miasto leży w Kotlinie Żylińskiej na spływie trzech rzek - Vah, Kysuca i Rajciaka, na skrzyżowaniu międzynarodowych dróg E50 i E75, łączących północ z południem i wschód z zachodem kontynentu. Żylina jest jednym z najważniejszych miast w Republice Słowackiej, była i jest centrum północno-zachodniej Słowacji. Swoje znaczenie zdobyła dzięki geograficznemu położeniu, jak również historii.

W 1987 roku centrum Żyliny z powodu unikalnej architektury ogłoszone zostało chronioną częścią miasta. Miasto posiada wiele pamiątek historycznych. Na Placu Św. Marii zachowała się średniowieczna architektura z czasów gotyku i renesansu. Plac z arkadami nadaje miejscu średniowieczną atmosferę, został on zrekonstruowany podobnie jak Ratusz Miejski i większość domów. Najstarszy architektoniczny relikt miasta Kościół Św. Stefana z zachowanymi freskami Jezusa i dwunastu apostołów, według niektórych autorów pochodzi z czasów Wielkiej Morawy.

  • Lokalizacja: Szerokość geograficzna 49° 14' Północ, Długość geograficzna 18° 44' Wschód
  • Populacja: 87000