AQUA S.A. Bielsko-Biała

Dla posiadaczy karty Rodzina+ wprowadza następującą ulgę:

  • zniżkę w wysokości 30% ceny biletów za korzystanie z Pływalni na ul. Mariana Langiewicza 26, 43-300 Bielsko-Biała.

Nabór wniosków w ramach Programu  "Rodzina Plus"

AQUA S.A. w ramach Programu "Rodzina Plus" przyznaje pomoc finansową dla uczniów szkół podstawowych, dziennych szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów dziennych studiów magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku osób studiujących.

W celu uzyskania pomocy finansowej uczniowie/studenci muszą złożyć wniosek w siedzibie AQUA S.A., ul. 1 Maja 23, Bielsko-Biała, pok. 206, II piętro (dział marketingu, telefon: 33 82 80 307), w nieprzekraczalnym terminie:

uczniowie - do 6 września 2019 roku
studenci - do 4 października 2019 roku.

Szczegółowe informacje:

  • REGULAMIN PRZYZNWANIA POMOCY FINANSOWEJ DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU "RODZINA PLUS NA LATA" PRZYZNAWANEJ PRZEZ AQUA S.A.
  • WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA UCZNIA
  • WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA STUDENTA

Dane teleadresowe:

AQUA S.A.
ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 82 80 307
e-mail: aqua@aqua.com.pl

Wejdź na stronę