BADANIE OPINII – OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

ankieta MZ

Ministerstwo Zdrowia (MZ) zaprasza do udziału w „Badaniu opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce”, które w formie ankiety zostało opublikowane na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/badanie-opinii-na-temat-kierunkow-rozwoju-zdrowotnej-opieki-dlugoterminowej

Celem zbierania opinii jest przekazanie swojego zdania na temat pożądanych kierunków reform jak największego grona interesariuszy, osób zainteresowanych przyszłością opieki długoterminowej.

 

Jak informuje MZ, każdy może wyrazić swoje zdanie. W szczególności zachęca się do podzielenia się opinią:

 • świadczeniodawców, 
 • pacjentów, 
 • opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, 
 • osoby, które nie otrzymują opieki długoterminowej, a powinny,
 • pracowników medycznych,
 • przedstawicieli: 
  • środowiska akademickiego, 
  • samorządów terytorialnych,
  • partnerów społecznych (w szczególności organizacje pozarządowe), którzy zajmują się przepisami dotyczącymi opieki długoterminowej.

 

Ankieta dostępna jest on-line do 14 lipca 2023 roku.