BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE

plakat

Wydział Polityki Społecznej przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań w kierunku osteoporozy w ramach „Programu profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej, na tata 2021-2025”.

Zapraszamy - kobiety w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyzn w wieku 70 lat i więcej. Z programu wyłączone są osoby z już zdiagnozowaną i/lub leczoną osteoporozą.

Program obejmuje oszacowanie 10 letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX, edukację zdrowotną, w tym warsztaty edukacjyjne z lekarzem i fizjoterapeutą, a osoby, u których w badaniu FRAX stwierdzone zostaną nieprawidłowości (zwiększone ryzyko złamiania kości), skierowane zostaną na badanie densytometryczne i konsultację lekarską.

Badania wykonywane są w Przychodni Onkologicznej Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, przy ul. Wyzwolenia 18, w dni powszednie w godzinach 9.00 – 13.30.

O konieczności wykonania badania densytometrycznego, każda osoba zostanie poinformowana indywidualnie.

Więcej informacji pod nr telefonu 661 307 618 w ww. godzinach, pod którym można także dokonać rejestracji do udziału w programie.

Uwaga! Do programu można przystąpić tylko raz, w ciągu jego trwania.