GRANTY STOWARZYSZENIA ZDROWYCH MIAST POLSKICH 2022

LOGO

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich ogłosiło konkurs „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” na 2022 rok. Do konkursu mogą przystąpić miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku.

Tematy konkursowe obowiązujące w 2022 roku:

1. Zdrowie w każdym wieku,

2. Zdrowie i środowisko.

Wnioski należy przesłać w terminie do 19 kwietnia 2022 roku w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polityki Społecznej pl. Ratuszowy 6 43-300 Bielsko-Biała oraz w formie elektronicznej (w edytorze WORD) na adres  politykaspol@um.bielsko-biala.pl

Po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym i zaopiniowaniu przez koordynatora lokalnego, zostaną one przekazane do rozpatrzenia przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.

Informacji w powyższej sprawie udziela Danuta Chmiel z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pełniąca funkcję koordynatora lokalnego Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Telefon 33 49 71 495, 499.