Rekrutacja

Europejski Fundusz Społeczny

Informujemy, że zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu "Twoja firma - Twój sukces!" w załączeniu znajdują się listy rankingowe (osobna dla kobiet i osobna dla mężczyzn):

  • Lista rankingowa kandydatek na uczestniczki projektu zakwalifikowanych do projektu "Twoja firma-Twój sukces!",
  • Lista rankingowa kandydatów na uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu "Twoja firma-Twój sukces!",
  • Lista rezerwowa kandydatek na uczestniczki projektu "Twoja firma-Twój sukces!",
  • Lista rezerwowa kandydatów na uczestników projektu "Twoja firma-Twój sukces!".

Informujemy, że w załączeniu znajduje się lista rankingowa kandydatów/kandydatek do projektu "Twoja firma - Twój sukces!"

Informujemy, że od 10 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu "Twoja firma - twój sukces!"

Rekrutacja w ramach projektu będzie prowadzona w 4 etapach:

  • ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,
  • ETAP 2: ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych,
  • ETAP 3: ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych,
  • ETAP 4: rozmowa z doradcą zawodowym.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze projektu:

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 6, pokój 225.

Biuro projektu otwarte:

poniedziałek:      7.30 – 15.30,
wtorek:             7.30 – 15.30,
środa:               7.30 – 15.30,
czwartek:          8.00 – 17.00,
piątek:              8.00 – 15.00

Szczegółowe zapisy rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Załączniki:

Lista_rankingowa_kandydatek_na_uczestniczki_projektu_zakwalifikowane_do_projektu_Twoja_firma_Twoj_sukces

Lista_rezerwowa_kandydatek_na_uczestniczki_projektu_Twoja_firma_Twoj_sukces

Lista_rankingowa_kandydatow_kandydatek_do_projektu

Formularz_rekrutacyjny

karta_oceny_merytorycznej_Formularza_rekrutacyjnego

Zbiorcze_zestawienie_przyznanych_punktow

Opis_sektorow_wykluczonych

Lista_rankingowa_kandydatow_na_uczestnikow_projektu_zakwalifikowanych_do_projektu_Twoja_firma_Twoj_sukces

Lista_rezerwowa_kandydatow_na_uczestnikow_projektu_Twoja_firma_Twoj_sukces

Regulamin_rekrutacyjny

Karta_oceny_formalnej_Formularza_rekrutacyjnego

Karta_oceny_rozmowy_kwalifikacyjnej

Formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowo_doradczych

Wykaz_ulic_wchodzacych_w_obszar_objety_Programem_rewitalizacji_Obszarow_Miejskich_w_Bielsku_Bialej_na_lata_2014_2020