Informacje ogólne

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej realizuje zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki, m.in. w oparciu o "Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025", określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Program Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. z 2021 r. poz. 642).

Promocja zdrowia - działania ukierunkowane na zmianę stylu życia mieszkańców, adresowane do wszystkich grup wiekowych społeczeństwa. Prowadzenie edukacji zdrowotnej, upowszechnienie wiedzy o zdrowiu, propagowanie zdrowego stylu życia, wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej.

Profilaktyka - działania ukierunkowane na wczesne wykrywanie problemu zdrowotnego i redukcję chorób niezakaźnych (choroby układu krążenia, choroby nowotworowe i in.), redukcję chorób zakaźnych (gruźlica, AIDS i in.), upowszechnienie wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej, edukacja zdrowotna społeczeństwa.