Rok 2009

PRZEPROWADZONO NASTĘPUJĄCE PRACE REMONTOWE:

Remonty kamienic gminnych:

Zakończono remont dachu i elewacji kamienicy będącej własnością Gminy 
ul. Rynek 32 / Kościelna 1 (finansowanie: środki własne Gminy)

kamienica


Zagospodarowano teren przy  murze w narożniku posesji Wzgórze 11 / Orkana 3 w Bielsku-Białej (finansowanie: środki własne Gminy).

Orkana kamienica                                      


Remonty kamienic pozostałych (w tym kamienic sprzedanych przez Gminę osobom prywatnym z zastrzeżeniem wykonania remontów w określonym terminie)


a) zakończono remont kamienicy ul. Cieszyńska 11 / pl. św. Mikołaja 2 - widok od strony ul. Cieszyńskiej

Kamienice
 

b) kontynuowano remont kamienicy ul. Rynek 30

Kamienice na rynku

c) kontynuowano remont kamienicy ul. Cieszyńska 3

Kamienica

d) kontynuowano remont kamienicy ul. Cieszyńska 4

Kamienica krzywe zdjęcie

e) kontynuowano remont kamienicy ul. Piwowarska 4

kamienica z pomarańczową elewacją


f) kontynuowano remont kamienicy pl. św. Mikołaja 4

Kamienica a przed nią schody

g) przeprowadzono remont budynku Sadu Okręgowego w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10

Krzywe zdjęcie budynku sądu
 
 
h) przeprowadzono remont budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 3
 

KONTYNUOWANO PROGRAMY SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Projekt „Bielsko-Biała łączy ludzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Celem Projektu jest wzmocnienie integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Bielsku – Białej (więcej o Projekcie: www.zaradni.eu).
Ilość osób objętych Projektem: 89 

W 2009 r., w  ramach Projektu powstał Program Aktywności Lokalnej (PAL) dla osiedla Śródmieście Bielsko (biuro Projektu / Punkt poradnictwa obywatelskiego dla osiedla Śródmieście ul. Cieszyńska 2/2 w Bielsku-Białej), który objął wsparciem 17 osób. Działania PAL skoncentrowały się na zorganizowaniu dwóch debat społecznych, które umożliwiły omówienie podstawowych problemów dotyczących osiedla, wszyscy mieszkańcy osiedla mogli skorzystać z bezpłatnych porad dyżurującego prawnika.

ZORGANIZOWANO IMPREZY DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA NA BIELSKIEJ STARÓWCE:

  • „Festiwal ulicy Wzgórze”
  • V Festiwal Miast Partnerskich
  • Średniowieczny Jarmark Świętojański
  • Imprezy estradowe – cykl koncertów i spektakli w okresie letnim
  • „Święta na Starówce”