Rok 2016

PRZEPROWADZONO NASTĘPUJĄCE PRACE REMONTOWE:

Remonty kamienic gminnych

Zakończono remont dachu i elewacji kamienicy przy ul. Rynek 16/ Słowackiego 1b (finansowanie: środki własne Gminy)

kamienica

Remonty kamienic prywatnych

a) rozpoczęto remont kamienic

kamienica

b) kontynuowano remont kamienic:

kamienica

c) zakończono remonty kamienic

kamienica

kamienica

d) wybudowano nowy budynek

kamienica

KONTYNUOWANO PROGRAMY SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS).

Projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w okresie od 01.10.2015r. do 30.09.2017r.

Celem Projektu jest wzmocnienie integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Bielsku-Białej.

W 2016 roku w Projekcie wzięło udział 95 osób. Wszyscy uczestnicy Projektu zostali objęci programem readaptacji

społecznej i zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej przy ul. Piastowskiej 4 oraz przy ul. Milusińskich 6. Zorganizowano dla nich również 5 szkoleń zawodowych m. in.: kurs prawa jazdy kat. B, C, D, kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego

i wymianą butli, kurs umiejętności komputerowych ECDL. 11 osób zakończyło a 84 osoby kontynuują udział w Projekcie.

Wszystkim mieszkańcom miasta bezpłatnych porad udzielał Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto w ramach Projektu realizowano działania środowiskowe, których ważnym elementem są tzw. spotkania obywatelskie. Każde ze spotkań poświęcone było sprawom ważnym społecznie.

W 2016 roku odbyło się ich łącznie 8.

Pracownik socjalny MOPS realizujący działania środowiskowe wraz z koalicjantami przygotował szereg wydarzeń i akcji, m. in.: „Uliczną Paradę Teatralną” „Festyn rodzinny na Grunwaldzkim”, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży” . Podjęte zostały również działania na rzecz osób starszych, mające na celu ich aktywizację i integrację, m.in. poprzez udział w cyklicznych zajęciach organizowanych w ramach „Klubu Aktywnego Seniora”, dla kobiet i mężczyzn w wieku 60+ z osiedla Grunwaldzkiego. W ramach działań środowiskowych udzielane były bezpłatne porady prawne dla mieszkańców miasta.