Kampania społeczna "Lekarzu, reaguj na przemoc!"

Lekarzu, reaguj na przemoc!

Lekarz ma codziennie bezpośredni kontakt z ludźmi. Jeśli cieszy się zaufaniem pacjentów, wykazuje motywację i ma odpowiednią wiedzę, może odegrać ogromną rolę w powstrzymaniu przemocy.

Celem kampanii społecznej „Lekarzu, reaguj na przemoc!” jest zapoznanie przedstawicieli ochrony zdrowia z procedurą „Niebieskie Karty” oraz psychologicznymi aspektami przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji w sprawie kampanii społecznej oraz film instruktażowy dla lekarzy można uzyskać na stronie internetowej www.lekarzureagujnaprzemoc.pl

Dołączone pliki: