Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

25 lutego br. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Konsultacje trwają do 31 marca 2022 r. 

Informacji w przedmiocie konsultacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie:  https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,80879,konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-bielska-bialej-do-2030-roku-wraz-z-prognoza-oddzial.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!