Korzyści z uczestnictwa w programie

Katalog ulg i zwolnień oferowanych przez Partnerów Programu dla posiadaczy karty rodzina +:

Bielskie Centrum Kultury

 • zniżka w wysokości 50% ceny biletu na każdy koncert, którego organizatorem jest Bielskie Centrum Kultury,
 • bezpłatne zaproszenia na biletowane imprezy plenerowe Miasta Bielska-Białej tj.:
  • „Majówka”
  • „Dni Bielska-Białej”
  • „Pożegnanie Lata”.

Zniżkowe bilety na koncerty oraz bezpłatne zaproszenia na biletowane imprezy plenerowe można odebrać w Dziale Imprez Bielskiego Centrum Kultury, przy ul. Słowackiego 27 , tel. 33 82 816 45 (55) (bilety i zaproszenia nie są wydawane w dniu koncertu lub imprezy plenerowej).

Miejski Dom Kultury

 • zniżka w wysokości 50% na opłaty za zajęcia prowadzone przez Miejski Dom Kultury oraz bilety na imprezy organizowane przez Miejski Dom Kultury.

Galeria Bielska BWA

 • bezpłatny wstęp na wystawy oraz warsztaty.

Teatr Polski

 • zniżka w wysokości 50% ceny biletu wstępu (w stosunku do ceny normalnego biletu) na przedstawienia własne Teatru Polskiego (z wyłączeniem premier)

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

 • zniżka w wysokości 50% ceny biletu na wszystkie przedstawienia Teatru (z wyłączeniem przedstawień gościnnych oraz festiwalowych).

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 • zniżka w wysokości 50 % ceny biletów za korzystanie z Krytej Pływalni „Troclik” i sauny,
 • zniżka w wysokości 50 % ceny biletów na lodowisko,
 • zniżka w wysokości 50 % ceny biletów za korzystanie z Pływalni „Panorama” i Pływalni „Start”,
 • zniżka w wysokości 50 % ceny biletów jednorazowych za przejazd koleją linową na Dębowcu.

Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej

 • zniżka w wysokości 50 % ceny biletów za korzystanie z basenu i wanny do hydromasażu:
  • w dni powszednie w godzinach 21.00-23.00
  • w soboty i niedziele w godzinach 7.00-23.00.

ZIAD BIELSKO-BIAŁA S.A.

 • ulgi na przejazdy:
  • koleją linową „Szyndzielnia”: 
   • a) bilet normalny jednokierunkowy - 27 zł,
   • b) bilet normalny dwukierunkowy - 33 zł,
   • c) bilet ulgowy jednokierunkowy - 22 zł,
   • d) bilet ulgowy dwukierunkowy - 27 zł.

 Osoba posiadająca kartę „Rodzina +” powinna posiadać do okazania wraz z kartą dowód osobisty lub legitymacje szkolną.

AQUA S.A.

AQUA S.A. w ramach Programu "Rodzina Plus" przyznaje pomoc finansową dla uczniów szkół podstawowych, dziennych szkół ponadpodstawowych oraz studentów dziennych studiów magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku osób studiujących.

Wnioski online oraz regulamin dostępne są na stronie www.aqua.com.pl w zakładce Rodzina Plus.

Wnioski należy wypełnić elektronicznie i przesłać w terminie

 • uczniowie - do 8 września 2023 roku
 • studenci - do 6 października 2023 roku.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej

WEEKENDOWY BILET RODZINNY 

Ważny w sobotę i niedziele, na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich. Osobami uprawnionymi do zakupu ww. biletu są rodzice/opiekunowie prawni (oboje lub jeden) posiadający karty rodzina + podróżujący z co najmniej jednym dzieckiem. Weekendowy bilet rodzinny będzie można zakupić u kierowcy w cenie 10,00 zł. Bilet jest ważny wraz z kartami rodzina + każdego członka rodziny wraz z dokumentami stwierdzającymi tożsamość.

BILET ULGOWY SPECJALNY:

 • imienny bilet miesięczny na wszystkie linie w cenie 36,00 zł.

Osobami uprawnionymi do zakupu ww. biletu są:

 • dzieci i młodzież posiadające kartę rodzina +, które wychowują się w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego,
 • osoby niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Bilety można zakupić w kasach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego:

 • przy ul. Sukienniczej 3,
 • przy ul. Długiej 50.

Bilet ważny jest wraz z kartą rodzina + wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz zaświadczeniem wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej potwierdzającym uprawnienie do zasiłku rodzinnego (zaświadczenia można pobierać w MOPS przy ul. 1 Maja 17a), natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

SPECJALNY ULGOWY BILET ROCZNY

Jest to bilet roczny dla dzieci i młodzieży posiadających kartę pasażera „Rodzina+” wydaną przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej osobom posiadającym w dniu wydania tej karty - kartę „Rodzina +” oraz jednocześnie spełniających przynajmniej jeden z następujących warunków:
a) wychowują się w rodzinach zastępczych albo w rodzinnych domach dziecka,
b) wychowują się w rodzinach, w których jest co najmniej pięcioro dzieci
zamieszkałych na terenie Miasta Bielska-Białej.

Świat Języków Obcych Time przy ul. Cieszyńskiej 367 i ul. Katowickiej 63 w Bielsku-Białej oraz ul. Bocznej 2 w Bystrej

 • ulga w opłatach za kursy językowe, które są prowadzone w grupach liczących od 4 do 8 osób (język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język włoski, język rosyjski):
  • przy zapisie jednej lub dwóch osób – w wysokości 15% opłaty za kurs (od opłaty miesięcznej)
  • przy zapisie trzech lub więcej osób – w wysokości 20% opłaty za kurs (od opłaty miesięcznej).

Podstawą naliczenia ulgi jest standardowa opłata miesięczna zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem. (Ulg nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Time)

GRACJA Bożena Wajsiel, przy ul. Cieszyńskiej 36

 • zniżka na zakup odzieży w wysokości 10% ceny.

WA-BUT Antoni Wajsiel, przy ul. Cieszyńskiej 36

 • zniżka na zakup obuwia w wysokości 10% ceny.

MODELARNIA S.C. A. Iwańska, J. Grabowski, P. Strykowski, przy ul. Rejtana 3

 • ulgi w opłacie za wszystkie oferowane przez klub dyscypliny sportowe (m. in. udział w zajęciach fitness, indoor cycling, tbc, zajęciach dla osób powyżej 50 roku życia oraz za korzystanie z kortów do gry w squasha i siłowni dla kobiet) z wyłączeniem karnetów:
  • od poniedziałku do piątku – w wysokości 10%,
  • w sobotę i niedzielę – w wysokości 20%.

TS PODBESKIDZIE, przy ul. Rychlińskiego 21

 • ulgi na wejście na mecze piłki nożnej:
  • karnety w cenie karnetów ulgowych – przy zakupie co najmniej dwóch karnetów (nie dotyczy sektora VIP)
  • bilety w cenie biletów ulgowych – przy zakupie co najmniej dwóch biletów (nie dotyczy sektora VIP)

Szkoła Tańca Cubana, przy ul. Oświęcimskiej 22 i ul. Stawowej 29

 • ulga w wysokości 20% w opłacie za wszystkie oferowane zajęcia taneczne.

“AMIGO PARTY” Sławomir Garnysz, przy ul. Roztoki 7/3

 • ulga w opłacie za organizację i prowadzenie uroczystości rodzinnych (im. in. bali dla dzieci, wesel, urodzin) w wysokości 20%.

Szkoła Językowa InfoTeach, przy ul. Mickiewicza 2

 • ulga w opłacie za zajęcia językowe w wysokości 25%.

PIANO EXPERT, przy ul. Rafowej 27

 • ulga w opłacieza usługi: strojenie, regulacja i renowacja instrumentów klawiszowych w wysokości 25%,
 • ulga w opłaciena zakup instrumentów klawiszowych oraz akcesoriów muzycznych w wysokości 10%.

Bialski Klub Sportowy „STAL”, przy ul. Rychlińskiego 19

 • ceny biletów na mecze:
  • BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała (Orlen Liga - siatkówka kobiet) - 5 zł,
  • BKS "STAL" Bielsko-Biała (III liga piłki nożnej) - 3 zł.

P.P.H.U. “EUGENE”, przy ul. Mickiewicza 42

 • ulga na zakup obuwia w wysokości 10% ceny,
 • ulga na naprawę obuwia w wysokości 20% ceny.

NAUKA JAZDY ZYGZAK, przy ul. Listopadowa 70

 • ulga w wysokości 10% opłaty:
  • za kurs podstawowy prawa jazdy kategorii „A” i „B”,
  • za szkolenie dodatkowe i uzupełniające dla kierowców kategorii „A” i „B”.

COOLTUR – Centrum Organizacji Czasu, strona: https://www.cooltur.pl/

 • ulga w opłacie za:

  - udział dziecka w imprezach turystycznych organizowanych podczas wakacji, takich jak: półkolonie, kolonie i obozy w wysokości 100 zł.

  Ulga udzielana w ramach Programu Rodzina Plus nie łączy się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska

 • zniżka w wysokości 10% w opłacie za miesięczne czesnego w Waldorfskiej Szkołe  Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej, przy ul. Pocztowej 22 oraz Waldorfskim Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej, przy ul. Pocztowej 18.

Drogeria Koliber, przy ul. Cieszyńskiej 392 i ul. Konopnickiej 30

 • ulga w wysokości 5% ceny na wszystkie oferowane produkty (m.in. asortyment kosmetyczny, środki czystości), z wyłączeniem produktów w cenach promocyjnych.

Szkoła Języka Angielskiego International House, przy ul. Zielonej 32

 • ulga w opłacie za grupowy kurs języka angielskiego w wysokości 10% ceny (ulgi nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez szkołę)

Księgarnia Językowa i Edukacyjna „Za Orłem”,przy ul. Głębokiej 11

 • ulgi na zakup:
  • podręczników językowych w wysokości 10% ceny,
  • podręczników edukacyjnych w wysokości 5% ceny.

(ulgi nie łączą się z innymi rabatami udzielanymi przez księgarnię)

PRZEDSZKOLE PRYWATNE ”GROSZEK” S.C., ul. Akademii Umiejętności 35

 • ulgi w opłacie za miesięczne czesne za uczęszczanie do przedszkola:
  • dla pierwszego dziecka w wysokości 10%,
  • w przypadku gdy do przedszkola w tym samym okresie uczęszcza rodzeństwo – dla drugiego i kolejnego dziecka w wysokości 20%.

Pracownia ceramiki artystycznej Buena, ul. Malczewskiego 13/26

 • ulgi w opłacie za udział:
  • w zajęciach mobilnych z ceramiki artystycznej organizowanych w przedszkolach i szkołach w wysokości 20%,
  • w zajęciach indywidualnych w pracowni ceramiki w wysokości 35%.

Minigolf na Błoniach, przy ul. Pocztowej 43

 • ulgi w opłacie za:
  • bilety wstępu: na pole do minigolfa, tor do gry w boule i boisko do badmintona w wysokości 10%,
  • organizację imprez okolicznościowych w wysokości 20%.

Szkoła Języka Angielskiego Top Englisch School, przy ul. Powstańców Śląskich 6

 • ulga w opłacie za grupowy kurs języka angielskiego w wysokości 15% ceny.

(ulgi nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez szkołę)

Turystyka Beskidzka – Tor Saneczkowy, przy ul. Skalnej 58

 • ulga w opłacie za pojedynczy bilet wstępu na tor saneczkowy w wysokości 25% ceny,
 • przy zakupie karnetu (w którego skład wchodzi 5 pojedynczych biletów wstępu na tor saneczkowy dla jednej osoby) – szósty bilet wstępu na tor saneczkowy otrzymuje się bezpłatnie.

Szkoła Języków Obcych empik school, przy ul. Dąbrowskiego 6

 • ulgi w opłatach:
  • za grupowy kurs językowy – w wysokości 20%,
  • za grupowy kurs językowy przy zapisie dwóch lub więcej osób z jednej rodziny – w wysokości 25%.

(ulga nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez szkołę)


Studio Tańca SOUTH MOTION , przy ul. Powstańców Śląskich 6

 • ulga w opłacie za zajęcia taneczno-ruchowe w wysokości 15% ceny.

Towarzystwo Sportowe BBTS Bielsko-Biała, przy ul. Bratków 16

 • darmowe wejścia na wszystkie mecze rozgrywane przez zawodników BBTS Bielsko-Biała, w przypadku gdy na mecz przyjdzie rodzina składająca się z trzech posiadaczy karty „rodzina +”.

SPORT-STUDIO, ul. Rychlińskiego 19

 • ulga w opłacie za korzystanie z siłowni i sauny w wysokości 10% ceny.

ROBOTOWO, ul. Górska 3a

 • ulga w opłacie za zajęcia warsztatowe z robotyki w wysokości 20%.

NAPPY.PL

 • sklep internetowy nappy.pl
  • ulga w wysokości 10% ceny na zakup wszystkich produktów oferowanych przez sklep, m. in. pieluszek wielorazowych oraz akcesorii do pieluszek (z wyłączeniem produktów w cenach promocyjnych).

ZABAWOWO, ul. Maja 26

 • ulga na zakup biletu wstępu do Sali Zabaw dla Dzieci w wysokości 15% ceny.

Agencja Ubezpieczeniowa “Good Time”, ul. Jagienki 76

 • ulga na zakup ubezpieczenia w wysokości od 5 do 20%, w zależności od jego rodzaju (ubezpieczenia OC i AC samochodu, mieszkania, domu)

Dream Park Ochaby, ul. Handlowa 2, Ochaby Wielkie

 • ulga na zakup biletu wstępu do parku rozrywki i edukacji w wysokości 15% ceny.

Salon fryzjerki DUET , ul. Elizy Orzeszkowej 3

 • ulga za wykonanie następujących usług:
  • strzyżenie damskie – 15,00 zł,
  • strzyżenie męskie – 10,00 zł,
  • strzyżenie dzieci – 8,00 zł.

ProDrive – więcej niż nauka jazdy, ul 3 Maja 13

 • ulga w wysokości 20% ceny na wszystkie swoje usługi.

PERFECTAIR – oczyszczacze powietrza

 • ulga na zakup oczyszczacza powietrza PERFECTAIR w sklepie internetowym www.perfectair.pl w wysokości 30% ceny.

Polskie Centrum Dogoterapii, ul. Cienista 32d, Czechowice-Dziedzice

 • ulga w wysokości 25% ceny na wszystkie oferowane usługi m. in. zajęcia indywidualne oraz grupowe z udziałem psa, szkolenia psa, kursy udzielania pierwszej pomocy dzieciom, szkolenie-dogoterapię we wspomaganiu rozwoju dziecka.

Centrum Fotograficzne “OBRAZEK”, ul. Piastowska 10

 • ulgi w opłacie za:
  • usługę fotograficzną – w wysokości 20%,
  • pracę fotograficzną (odbitki zdjęć) – w wysokości 5%,
  • zakup akcesoriów (albumy, ramki) – w wysokości 5%.

„Agencja reklamowa, reklama Bielsko, strony www |X-FOT Studio Reklamy|,

tel. 789 315 097

 • ulgi w opłacie za:
  • tworzenie od podstaw sklepu internetowego wraz z wprowadzeniem produktów – 40 %,
  • pozycjonowanie strony dla klientów, którzy zamówili stronę lub sklep – 50 %,
  • usługa oklejenia witryn, samochodów, tablic – 5%,
  • zamieszczanie reklam na Facebook’ach z dużą ilością osób lubiących – 10%,
  • kolportaż ulotek – 5 %,
  • projekty graficzne – 5%.

(ulgi nie łączą się ze sobą)

Śląskie Wesołe Miasteczko, Chorzów

 • ulga w wysokości 20% ceny biletu wstępu do Śląskiego Wesołego Miasteczka

P. H.U „DAGMOR” – Ośrodki Wczasowe „Dadmor” i „Alicja” w Ustce

 • ulga w wysokości 20% ceny za pobyt (nocleg i wyżywienie) w Ośrodkach Wczasowych w Ustce:
  • „Dagmor”, ul. Storczykowej 6
  • „Alicja”, ul. Zubrzyckiego 7

Klub Sportów Azjatyckich ATEMI, przy ul. Widok 12

 • ulga w wysokości 30% miesięcznej składki członkowskiej za zajęcia karate shotokan WKF

Prolet TM Serwice, przy ul. Żeromskiego 3

 • ulga na zakup części samochodowych w 25% ceny.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 40

 • ulgi w opłacie za czesne dla podejmujących naukę na studiach I stopnia w wysokości:
  • 30% dla studentów pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci, w wieku do 26 lat,
  • 40% dla studentów pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu czworo dzieci, w wieku do 26 lat,
  • 50% dla studentów pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu pięcioro i więcej dzieci, w wieku do 26 lat.

Księgarnia szkolna Kolibra, ul. 11 Listopada 46 w Bielsku-Białej

 • 10% zniżki na oferowane produkty (z wyjątkiem pakietów przeznaczonych dla klas 1-3 szkoły podstawowej) zakupione w siedzibie księgarni przy ul. 11 Listopada 46 w Bielsku-Białej.

ENVOY Ireneusz Adamczyk, ul. Skośna 8/2

 • ulga w wysokości 10% na zakup Wody Strukturalnej “Górski Potok Hechtl plus tlen” w pojemnościach 1,5 oraz 0,5 litra.

www.zwiedzanietorunia.pl

 • ulga w opłacie za usługę zwiedzania Torunia z przewodnikiem w wysokości 10%.

(Ulgi w zakresie jednej usługi nie sumują się.)

Ośrodek Szkolenia Kierowców “PRAWKO” , ul. Komorowicka 35

 • ulgi w opłacie:
  • za kurs podstawowy prawa jazdy kategorii „B” – w wysokości 10% ceny podstawowej,
  • za jazdy doszkalające w zakresie kategorii „B” – w wysokości 10% ceny.

Zakład Optyczny Marek Drapalski,

ul. Kościelna 1

 • ulgi w opłacie za zakup okularów korekcyjnych:
  • w wysokości 20% ceny – dla posiadaczy karty do 25 roku życia,
  • w wysokości 15% ceny – dla posiadaczy karty powyżej 25 roku życia.

N.Z.O.Z. Przychodnia Sportowo-Rehabilitacyjna „ZDROWIE” s.c. Stanisław Ptak, Krzysztof Ptak

 • ulga na zakup zabiegów rehabilitacyjnych w wysokości 70% ceny w następujących placówkach:
  • ul. Bratków 16 w Bielsku-Białej,
  • ul. Krasickiego 12a w Bielsku-Białej.

Availo Prawo Direct, – pomoc prawna z wykorzystaniem narzędzi komunikacji na odległość, infolinia: 22 22 80 800

 • ulga w wysokości 10% znizki na zakup pakietu "Prawnik na Teraz". Zakupu pakietów po obniżonej cenie należy dokonać za pośrednictwem Infolinii Availo.

Dekatlon-fitness club, ul. Piłsudskiego 27

 • ulga w wysokości 15% na zakup karnetów na wszystkie zajęcia (m. in. zumba, pilates, aktive walk, body styling).

(Ulga nie obejmuje wejść jednorazowych, korzystania z kortów „Ricochet” oraz nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Partnera.)

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, ul. Kamińskiego 19

 • ulgi:
  • w wysokości 15% na ubezpieczenia komunikacyjne:
   • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego,
   • autocasco w zakresie podstawowym oraz od kradzieży (zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo-osobowych o DMC do 3,5 tony),
  • w wysokości 30% na ubezpieczenia majątkowe i rolne:
   • „Bezpieczna Rodzina” z wyłączeniem ryzyka „Assistance DOM”,
   • „Bezpieczna Zagroda”,
   • „Bezpieczny Dom w Budowie”,
   • „Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków”,
   • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Szkółka Krzewów Ozdobnych Konior Tomasz, przy ul. Krzemionki 7

 • ulga na zakup roślin w wysokości 10% ceny.

TOBA Consulting Sp. z o.o. – Biuro rachunkowe, ul. Strażacka 81

 • ulga w wysokości 10% ceny w opłacie za usługi księgowe.

Auto Serwis “Olejarz”, przy ul. Krakowskiej 125

 • ulgi:
  • na usługę naprawy samochodu – w wysokości 10% ceny,
  • na zakup części samochodowych – w wysokości 15% ceny.

 Pracownia Fryzjerska Dolce Artistica, ul. Olszówki 2b

 • ulga w wysokości 15% ceny na wszystkie usługi fryzjerskie.

OPTYK Martyna Kasperek, ul. Krakowska 38a, Kozy

 • ulgi w opłacie za zakup okularów korekcyjnych:
  • w wysokości 20% ceny – dla posiadaczy Karty do 25 roku życia,
  • w wysokości 15% ceny – dla posiadaczy Karty powyżej 25 roku życia.

www.pphupawel.pl – sklep internetowy

 • ulga w wysokości 7% ceny na zakup wszystkich produktów oferowanych w sklepie internetowym www.pphupawel.pl

Auto Serwis Kubala, przy ul. Piastowskiej 130

 • ulgi na usługi:
  • wymianę opon – w wysokości 20% ceny,
  • naprawy mechaniczne samochodów (np. układy paliwowe, rozrządy, silniki, zawieszenia, hamulce) – w wysokości 10% ceny.

SERWIS-SKLEP ALTERNATORÓW I ROZRUSZNIKÓW, Międzyrzecze Górne 552

 • ulgi:
  • na usługi: regeneracja alternatorów i rozruszników – w wysokości 30% ceny,
  • na zakup części do alternatorów i rozruszników – w wysokości 15% ceny.

Pizzeria Jedynka, przy ul. Cieszyńskiej  88

 • ulga w wysokości 20% za zakup pizzy.

Taxi Jedynki, tel. 33 8 11-11-11, 800-400-400

 • ulga w wysokości 10% za przewozy taksówkarskie.

PIEKARNIA Wykręt

 • ulga na zakup wyrobów piekarniczych i cukierniczych w wysokości 5% ceny w następujących sklepach:
  • Plac Wolności 1 w Bielsku-Białej,
  • ul. 11 Listopada 34 w Bielsku-Białej,
  • ul. 3 Maja 1a w Bielsku-Białej,
  • ul. Partyzantów 5 w Bielsku-Białej,
  • ul. Podgórna 34 w Bielsku-Białej,
  • ul. Stażystów 48 w Bielsku-Białej,
  • ul. Kolejowa 7 w Czechowicach-Dziedzicach,
  • ul. Grota Roweckiego 49 w Tychach.

N.Z.O.Z. Centrum Stomatologiczne ProDentist – ul. Orzeczkowej 87

 • ulgę w opłacie za:
  • leczenie w zakresie stomatologii zachowawczej w wysokości 10% ceny,
  • leczenie w zakresie endodoncji w wysokości 10% ceny,
  • higienizację w wysokości 15% ceny,
  • stomatologię dziecięcą w wysokości 20% ceny.

BEFIT FITNESS CLUB, ul. Leszczyńska 20

 • · lga w wysokości 10% ceny karnetu wstępu do Klubu Befit z wyłączeniem karnetu 12 miesięcznego dla: dzieci do 15 roku życia oraz dla uczniów i studentów.

Eufonia, ul. Barlickiego 23/2a

 • ulga w opłacie:
  • za uczestnictwo w indywidualnych zajęciach logopedycznych – w wysokości 20% ceny,
  • za uczestnictwo w indywidualnych zajęciach logopedycznych, jeżeli w terapii logopedycznej będzie uczestniczyć więcej niż jedno dziecko z rodziny – w wysokości 30% ceny.

WIZAP – Stacje Paliw SHELL w Jasienicy i Świętoszówce

 • ulga w opłacie:
  • na Stacji Paliw Shell w Jasienicy:
   • za zakup paliwa – w wysokości 8 gr za litr,
   • za wszystkie zakupy w Pizzeri F1 – w wysokości 10% ceny,
   • za wszystkie zakupy w Pizzeri F1 – w wysokości 15% ceny, przy zakupie winiet lub transakcji w kantorze stacji,
  • na Stacji Paliw SHELL w Świętoszówce:
   • za zakup paliwa – w wysokości 8 gr za litr,
   • na wszystkie produkty oferty gorącej tj. hot-dog, zapiekanka, panini, kawa Costa – w wysokości 10% ceny

Klinika Galena w skład której wchodzi szpital i poradnie (ginekologiczna, urologiczna, ortopedyczna), ul. Żywiecka 71

 • ulga w opłacie:
  • na poradę specjalistyczną – w wysokości 10%,
  • na zabiegi wykonywane w Klinice – w wysokości 5%.

Studio Relaksu i Modelowania Sylwetki „Fabryka Endorfiny”, ul. 1 Maja 26

 • ulga w opłacie w wysokości 20% ceny na wszystkie usługi.

Pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe Roman Moskała P&S, ul. Wrzosowa 36

 • ulga w opłacie:
  • w wysokości od 20% do 50% na ubezpieczenia:
   • komunikacyjne,
   • majątkowe ( dom mieszkanie ),
   • działalności gospodarczej,
   • rolne,
  • w wysokości 10% w zakresie kosztów w procesie odszkodowawczym,
  • pomoc w wyszukiwaniu nieruchomości za darmo lub prowadzenie klienta przez proces najmu i rezygnacja z 50% prowizji,
  • w obrocie nieruchomościami (sprzedaż, kupno) o obniżonej stawce od tendencyjnej na rynku w wysokości 1.5 % od przeprowadzonej transakcji,
  • darmowa pomoc merytoryczna w zakresie: ubezpieczeń, odszkodowań,
  • wyszukiwania najkorzystniejszych ofert kredytów i pożyczek – rezygnacja z prowizji.

Akademia Językowa Boston

 • ulga w opłacie:
  • 20% zniżki na zajęcia na kursach językowych w grupie czteroosobowej,
  • 10% zniżki za cały Kurs Fotografii Cyfrowej,
  • 5% zniżki za tłumaczenia strony,
  • 10% zniżki od osoby za udział w warsztatach i zajęciach językowych dla dzieci w wieku 5-12 lat,
  • przy zapisie 3 osób na zajęcia językowe w Akademii Boston, czwarta osoba może bezpłatnie zapisac się na zajęcia językowe w mini-grupie.

Stolarstwo Gustaw Majer, ul. Bystrzańska 49

 • ulga w opłacie:
  • 5% zniżki na fronty kuchenne - zarówno fronty foliowane jak i lekierowane,
  • 5% zniżki na płyty meblowe,
  • 10% zniżki na blaty kuchenne.

DIGITAL FOTO s.c. M. i D. Jędrysek, ul. 11 Listopada 42

 • ulga w opłacie:
  • 10% rabatu na wszystkie usługi fotograficzne (np. wywoływanie zdjęć, foto obrazy na płótnie, foto kubki itp.),
  • 20% rabatu na wykonanie zdjęć do dokumentów (dowód osobisty, paszport, ligitymacja szkolna itp.),
  • 20% rabatu na wykonanie rodzinnej sesji fotograficznej składającej się z co najmniej 5 róznych ujęć.

Sklep internetowy z pościelą dla dzieci hippo-sklep.pl

 • ulga w opłacie:
  • 10% rabatu na zakupy w sklepie internetowym http://hippo-sklep.pl

FUNDACJA LUCE

 • ulga w opłacie:
  • 20% rabatu na jazdę indywidualną, wynajem kortów, wszystkie treningi prowadzone przez FUNDACJE LUCE (np. szkółka nauki jazdy na rolkach, szkółka hokejowa, badmintonowa, unihokejowa) oraz organizację "Urodzin na sportowo".

Magia Smaku - Stołówka

 • ulga w opłacie:
  • 15% rabatu na dania obiadowe w stołówce "Magia Smaku".

Auto-Części Sosulski

 • ulga w opłacie:
  • 5% zniżki na cały asortyment przy zakupach do kwoty 500 zł brutto (z wyłączeniem sprzedaży prowadzonej za pomocą sieci Internet oraz produktów objętych promocją),
  • 8% zniżki na cały asortyment przy zakupach powyżej kwoty 500 zł brutto (z wyłączeniem sprzedaży prowadzonej za pomocą sieci Internet oraz produktów objętych promocją).

Dowóz do wybranego warsztatu samochodowego znajdującego się w odległości do 25 km od siedziby firmy - gratis.

Myah - sklep internetowy

 • ulga w opłacie:
  • 15% rabatu na artykuły dostępne w sklepie internetowym www.myah.com.pl

Bricks4kidz, ul. Stojałowskiego 31

 • ulga w opłacie:
  • 10% zniżki na pakiety urodzinowe,
  • 20% zniżki na zajęcia: Buduje i Wiem, Robotyka dla Juniora, Movie Making, Przedszkolaki Legolaki

Ogrodosfera.pl - sklep internetowy

 • ulga w opłacie:
  • 5% zniżki na cały asortyment towarów oferowanych w sklepie internetowym www.ogrodosfera.pl, z wyłączeniem towarów przecenionych

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej

 • ulga w opłacie:
  • 50% zniżki opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej

Tchibo - sklep, ul. Mostowa 5

 • ulga w opłacie:
  • przy zakupie 3 dowolnych opakowań kawy, trzecie najtańsze opakowanie kawy za 1 grosz;
  • przy zakupie 6 dowolnych pojedynczych opakowań kapsułek Cafissimo szóste najtańsze pojedyncze opakowanie kapsułek za 1 grosz;
  • 15% rabatu na produkty użytkowe;

Bielskie Studio Piosenki, ul. Norberta Barlickiego 15/27

 • ulga w opłacie:
  • 25% ceny za lekcje śpiewu w zajęciach grupowych (2-4 osób),
  • 15% ceny za lekcje gry na gitarze w zajęciach grupowych (2-4 osób).

Garden Planet - sklep internetowy

 • ulga w opłacie:
  • 5% zniżki na cały asortyment towarów oferowanych w sklepie internetowym http://www.sklep.gardenplanet.pl/, które można dodać do sklapowego koszyka i zamówić.

Tutomasz Tomasz Lach

 • ulga w opłacie:
  • 10% żniżki na usługi świadczone przez firmę Tutomasz Tomasz Lach

Eco-market.pl - sklep internetowy

 • 5% zniżki na cały asortyment towarów oferowanych w sklepie internetowym www.eco-market.pl, z wyłączeniem towarów przecenionych

Bosch Car Service Paszek, ul, Stawowa 13

 • ulga w opłacie:
  • 25% zniżki na usługi i części w autoryzowanym serwisie samochodowym Bosch dla posiadaczy Karty Rodzina+. Za zakup części lub wykonane usługi z udzielonym rabatem posiadaczowi Karty przysługuje prawo otrzymania paragonu fiskalnego bądź też faktury na osobę prywatną.  Udzielona zniżka wyklucza możliwość otrzymania faktury VAT.

Świat Kwiatów - sklep internetowy

 • ulga w opłacie:
  • 5% zniżki na cały asortyment w sklepie internetowym http://www.swiatkwiatow.pl/

Szarotka - Centrum Ogrodnicze, ul. Elizy Orzeszkowej 40  

 • rabat w wysokości 10% na zakup produktów oferowanych przez Partnera, z wyłączeniem urządzeń ogrodniczych o napędzie spalinowym lub elektrycznym;
 • rabat w wysokości 5% na zakup urządzeń ogrodniczych o napędzie spalinowym lub elektrycznym.

 Blanca A. Strykowska Spółka Jawna 

 • ulga w opłacie: 
  • 5% zniżki na cały asortyment w sklepach stacjonarnych: BLANCA BABY, przy ul. Grażyńskiego 40 w Bielsku-Białej i MIMIN.PL, przy ul. Legionów 26/28 w Bielsku-Białej oraz w sklepach internetowych: www.blancababy.pl, www.mimin.pl i www.hipoalergicznie.pl.

Zniżka w sklepach internetowych obowiązuje tylko przy płatności i odbiorze osobistym zamówionego towaru.

CERTUS KURSY JĘZYKOWE, ul. Juliusza Słowackiego 4/1

 •  20 % zniżki na indywidualny kurs języka angielskiego (zniżka obowiązuje przy jednorazowej wpłacie za roczny 35 godzinny kurs).

Kontrast Systemy Komputerowe, ul. Piastowska 43

 • 20 % zniżki na wszystkie usługi serwisowe w tym: naprawy notebooków, laptopów, komputerów stacjonarnych, sprzętów APPLE, tabletów, monitorów.

„AQUA” S.A., ul. 1 Maja 23

 •  zniżka w wysokości 30% ceny biletów za korzystanie z Pływalni.

Damtox Tomasz Bołoz - strona internetowa

 •  10% zniżki na wszystkie usługi oferowane na stronie https://www.damtox.pl
 •  10% zniżki na tworzenie stron www
 •  10% zniżki na pozycjonowanie

LANCERTO Spółka Akcyjna

 •  10 % rabatu na nieprzeceniony asortyment (oferta nie łączy się z innymi promocjami  i wyprzedażami oraz nie dotyczy kolekcji Lancerto&Mr.Vintage ) w sklepach

CH AUCHAN - SKLEP LANCERTO

ul. Bohaterów Monte Cassino 421, 43-300 Bielsko- Biała

GALERIA SFERA – SKLEP LANCERTO

ul. Mostowa 2, 43-300 Bielsko- Biała


www.passport-photo.online/pl

 • 10% zniżki na zdjęcie do dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, wizy i innych oficjalnych dokumentów, wykonanych online na stronie www.passport-photo.online/pl (zdjęcie posiadacz Karty wykonuje przy pomocy swojego smartphone'a po wejściu na stronę: www.passport-photo.online/pl).

Ulgę należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 888-551-271.

Firma VOCAPP

 • 10% zniżki w opłacie za  dostępne na stronie www.fiszkoteka.pl wszystkie kursy języka angielskiego, niemieckiego i 25 innych języków obcych oraz "Konto Premium".  Zniżka łączą się z promocjami na stronie i jest udzielana jest po wcześniejszym wysłaniu maila na adres fiszkoteka@fiszkoteka.pl o tytule "Fiszkoteka-Bielsko-Biała-Program Rodzina Plus".

Inter-Handel

 • 5% zniżki na cały asortyment sklepów internetowych: www.dolo.pl oraz www.eldomagd.pl.

 Aparaty Słuchowe SATIS, ul. Romualda Traugutta 12

 • 5% zniżki na aparaty słuchowe kupowane bez refundacji NFZ,
 • do każdego zakupionego aparatu słuchowego bezpłatny zapas baterii na pół roku,
 • 15% zniżki od cen regularnych na środki pielęgnacyjne oraz badania słuchu,
 • ulga w postaci maksymalnie 10 rat 0% na zakup aparat słuchowy (ulga nie łączy się
  z bezpłatnym zapasem baterii na pół roku),
 • w każdy piątek przegląd oraz czyszczenie aparatu słuchowego w cenie 9,00 zł (konieczność wcześniejszego umówienia terminu).

 TESORA

 • 5% zniżki na asortyment w sklepie internetowym www.tesora.eu, z wyłączeniem produktów objętych promocją oraz rabatem za newsletter.zniżki na aparaty słuchowe kupowane bez refundacji NFZ

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa "Primary Steps", ul. Lotnicza 15

 • ulga w opłacie miesięcznego czesnego za uczęszczanie do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej „Primary Steps” dla pierwszego dziecka w wysokości 40 zł.

Anglojęzyczne Przedszkole "First Steps" i Żłobek "Basic Steps ", ul. Bronisława Czecha 5

 • ulga w opłacie miesięcznego czesnego za uczęszczanie do Anglojęzycznego Przedszkola „First Steps" i Żłobka „Basic Steps” dla pierwszego dziecka w wysokości 40 zł.

REKREATYWNIE.PL

 • 15% zniżki na asortyment w sklepie internetowym https://rekreatywnie.pl

Pizzeria Dagrasso, ul. Norberta Barlickiego 7

 • 15% zniżki na produkty oferowane na miejscu w pizzerii Da Grasso

Burgerownia Loco Burgers, pl. Franciszka Smolki 2

 • 15% zniżki na produkty oferowane na miejscu w burgerowni Loco Burgers