Bielskie Studio Piosenki

Bielskie Studio Piosenki dla posiadaczy kart Rodzina+ oferuje ulgi w opłacie:

  1. 25% ceny za lekcje śpiewu w zajęciach grupowych (2-4 osób),
  2. 15% ceny za lekcje gry na gitarze w zajęciach grupowych (2-4 osób).

Dane teleadresowe:

Bielskie Studio Piosenki
ul. Norberta Barlickiego 15/27
43-300 Bielsko-Biała

wejdź na stronę