Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu dla posiadaczy karty rodzina+ podejmujących naukę na studiach I stopnia wprowadza ulgi w opłacie za czesne w wysokości:

  1. 30% dla studentów pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci, w wieku do 26 lat,
  2. 40% dla studentów pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu czworo dzieci, w wieku do 26 lat,
  3. 50% dla studentów pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu pięcioro i więcej dzieci, w wieku do 26 lat.

Dane teleadresowe:

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40
41-800 Zabrze,
tel./fax. 32 27 33 194
tel. 32 733 11 65
e-mail: dziekanat@zabrze.janski.edu.pl

Wejdź na stronę