Ochrona ludności

 

1.    BUDOWLE OCHRONNE ORAZ MIEJSCA DORAŹNEGO SCHRONIENIA 

1.1. BUDOWLE OCHRONNE NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
Na terenie miasta Bielska-Białej, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. znajdują się 102 budowle ochronne dla około 12430 mieszkańców miasta, w tym:  
W obiektach komunalnych - 8 budowli ochronnych
Na terenie zakładów pracy - 27 budowli ochronnych
Pod budynkami mieszkalnymi - 67  budowli ochronnych
Ponadto, według kryteriów określonych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz na podstawie informacji uzyskanych od spółdzielni mieszkaniowych, administratorów oraz właścicieli obiektów założono ewidencje miejsc  i ukryć wstępnie wytypowanych do doraźnego przygotowania miejsca doraźnego schronienia,  która obejmuje 575 obiektów i miejsc 130 250 mieszkańców.

1.2.BUDOWLE OCHRONNE ORAZ MIEJSCA DORAŹNEGO SCHRONIENIA  - MAPA INTERAKTYWNA 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opracowała ogólnodostępną interaktywną mapę zawierającą położenie budowli ochronnych oraz miejsc doraźnego schronienia na terenie kraju. https://strazpozarna.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=ec00a2b879424296b6dcc400393c6c1e


1.3. DORAŹNE BUDOWLE OCHRONNE - JAK PRZYGOTOWAC MIEJSCE SCHRONIENIA
Praktyczny poradnik „Jak wzmocnić piwnicę -wskazówki do przygotowania miejsca ukrycia w domu mieszkalnym https://sibo.org.pl/jak-wzmocnic-piwnice/


2. PROFILAKTYKA ANTYTERRORYSTYCZNA - SPOŁECZNA KAMPANIA 4U 
Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowało Społeczną Kampanie 4U. W ramach kampanii, w 5 filmach edukacyjnych omówiono zalecane sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz ataku terrorystycznego. https://4u.tpcoe.gov.pl/

3. PORADNIKI MSWiA DOTYCZĄCE ZDARZEŃ O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM
Szereg poradników i instrukcji opracowanych przez MSWiA  dotyczących zasad zachowania i reagowania na zagrożenia o charakterze terrorystycznym. https://www.gov.pl/web/mswia/poradniki2

4. PORADNIKI REGIONALNEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA NA STRONIE  WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 
Zbiór poradników zawierający ważne informacje dotyczące zasad zachowania w sytuacjach kryzysowych, w czasie klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach szczególnych. https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/poradniki-1


5. BĄDŹ GOTOWY – PORADNIK NA CZAS KRYZYSU I WOJNY 
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało poradnik dotyczący bezpiecznych zachowań ”Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny”,  w którym zawarto szereg informacji niezbędnych w sytuacjach zagrożeń.
 https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy--poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny

6. ZAGROŻENIA CBRNE  
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało szereg poradników dotyczących zasad bezpieczeństwa zachowań w przypadku zdarzeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych  w których zawarto szereg informacji niezbędnych w sytuacjach zagrożeń. https://alert.rcb.gov.pl/

7. BEZPIECZEŃSTWO I ODPORNOSC 
Strona zawierająca szereg wskazówek oraz poradniki dotyczące sytuacji kryzysowych 
www.bezpieczenstwoiodpornosc.pl.


8. PORADNIK ZAKRESU POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI 
Gotowy do pobrania oraz wydruku Poradnik Powszechnej Samoobrony Ludności opracowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, zawierający istotne informacje z zakresu powszechnej samoobrony ludności oraz szereg wskazówek dotyczących zasad bezpiecznego zachowania w sytuacjach szczególnych czasu pokoju, kryzysu oraz wojny.

PORADNIK POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI 2024

9. ZESTAW PORADNIKÓW RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA                             

Akademia Bezpieczeństwa RCB” to cykl poradników w formie filmów edukacyjnych, przygotowywanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z Polskim Radiem. Tematem każdego z nich jest  inny rodzaj  zagrożenia.https://www.gov.pl/web/rcb/akademia-bezpieczenstwa-rcb