Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Poznaliśmy laureatów konkursu „Sukces nie zna barier 2019”

Sukces nie zna barier 2019

3 grudnia 2019 r. w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki już po raz czwarty odbyła się Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

W Gali uczestniczyli wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ryszka, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Marcin Chroszcz,  kandydaci zgłoszeni do konkursu „Sukces nie zna barier 2019”, przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele Rady Seniorów, przedstawiciele zakładów pracy chronionej, organizacji pozarządowych, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Zastępca prezydenta Adam Ruśniak w imieniu Jarosława Klimaszewskiego złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, życząc wszelkiej pomyślności.

Jak co roku Gala poprzedzona była zorganizowanym przez Urząd Miejski konkursem „Sukces nie zna barier 2019”. Celem Konkursu jest promowanie postaw osób z niepełnosprawnościami, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności, którzy mają wyjątkowe osiągnięcia, jak również charakteryzują się aktywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych.

Do konkursu zgłoszeni zostali: Krzysztof Adamus, Zbigniew Asiesiukiewicz, Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz, Jan Bierówka,  Stanisława Buzderewicz, Adrian Formas, Dominik Kania, Stanisław Krząkała, Edyta Oreluk, Grzegorz Pająk, Leonard Pałucki, Urszula Pilecka, Maciej Ratuszny, Wiktoria Rusin, Marian Wnuk, Zdzisław Wolsza i Adam Wrzesiński.

Kapituła konkursu obradowała w składzie:

  1. Adam Ruśniak – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący Kapituły,
  2. Karol Markowski – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,
  3. Adam Fabia – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
  4. Aleksandra Ciaciura – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  5. Ewa Swatek– Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej,
  6. Piotr Mizera – Laureat konkursu „Sukces nie zna barier 2017”,
  7. Mariusz Kupczak – Laureat konkursu „Sukces nie zna barier 2018”.

Kapituła Konkursu przyznała I miejsce Irenie Awieruszko-Ptaszkiewicz, II miejsce Marianowi Wnukowi, a III miejsce Adamowi Wrzesińskiemu.

Irena Awieruszko-PtaszkiewiczPani Irena urodziła się z rzadką chorobą genetyczną układu kostno-stawowego. Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pomimo swojej niepełnosprawności w 2013 roku uzyskała tytuł licencjonowanego instruktora Zumby Fitness. Pani Irena prowadzi zajęcia Zumby na terenie miasta oraz organizuje wiele akcji charytatywnych m.in. IV Maraton Charytatywny „Zumba daje Nadzieje w Chorobach Rzadkich”, Mikołajkowa Charytatywna Zumba  w Starym Bielsku, II Międzynarodowy Charytatywny Maraton Zumba Fitness dla Stowarzyszenia Amazonek. Za swoją działalność charytatywną w naszym regionie Pani Irena otrzymała nagrodę Kryształowego Serca. Pani Irena pomimo swojej niepełnosprawności jest w pełni aktywna zawodowo, zaraża pozytywną energią i pomaga innym. Zaangażowanie Pani Ireny oraz jej styl życia, inspiruje kobiety w każdym wieku, z różnym stopniem sprawności do aktywności fizycznej, do życia z radością i pasją pomimo choroby.

Marian WnukPan Marian w 1953 roku zachorował na Heinego-Medina i był sparaliżowany przez 4 lata. Od 1956 roku przeszedł 17 operacji. Rehabilitacja, upór pokonywanie barier i własnych słabości doprowadziły do ukończenia szkoły podstawowej, a później zawodowej. Pan Marian rozpoczął karierę sportową. Zdobył łącznie 282 medale starując w wielu konkurencjach i dyscyplinach od Mistrzostw Świata, Europy, Polski po memoriały i zawody regionalne. Pan Marian angażuje się w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Był m.in. wiceprezesem Towarzystwa Walki z Kalectwem, członkiem oddziału Śląskiego Osób Niepełnosprawnych, prezesem Związku Inwalidów Narządów Ruchu „Beskidy”, Działał w Zespole ds. Likwidacji Barier Architektonicznych i Społecznych.

Adam Wrzesiński – Pan Adam ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku matematyka. Prawdziwe powołanie odnalazł pracując  z osobami niepełnosprawnymi. W 2010 roku zgłosił się jako wolontariusz do stowarzyszenia AS. Udzielał korepetycji dzieciom oraz sprawował doraźna opiekę nad dziećmi ze spektrum autyzmu. 2014 roku zdobył wyróżnienie na Śląskiej gali „Barw wolontariatu”. W 2017 roku Pan Adam zdobywa uprawnienia nauczycielskie, a w 2018 II stopień terapeuty Integracji Sensorycznej. Jest pierwszą osobą w Polsce z autyzmem z wyżej wymienionymi kwalifikacjami. Dziś dzięki swojemu uporowi jest nauczycielem matematyki, terapeutą Integracji Sensorycznej i trenerem umiejętności społecznych. Pan Adam swoim życiem daje dużo nadziei innym wychowankom i rodzicom osób z autyzmem.

Galę zakończył występ big bandu z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki pod Dyrekcją Tomasza Janusza.