Informacja multimedialna dla osób niesłyszących

Informacja multimedialna dla osób niesłyszących

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia łatwiejszego dostępu do organów administracji publicznej przez osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, miasto Bielsko-Biała uruchamia dodatkową możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, indywidualnie wybranego przez osobę uprawnioną w kontaktach z:

 1. Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej,
 2. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej,
 3. Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku-Białej,
 4. Domem Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”,
 5. Domem Pomocy Społecznej dla Osób Starszych,
 6. Domem Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych,
 7. Domem Pomocy Społecznej „Hospicjum”,
 8. Środowiskowym Domem Samopomocy „PODKOWA”,
 9. Podbeskidzkim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
 10.  Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
 11.  Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym,
 12.  Zespołem Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”,
 13.  Żłobkiem Miejskim,
 14.  Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej,
 15.  Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku-Białej,
 16.  Miejskim Zarządem Oświaty w Bielsku-Białej, przedszkolami, szkołami oraz placówkami oświatowymi prowadzonymi przez miasto Bielsko-Biała,
 17.  Straży Miejskiej,
 18.  Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
 19.  Miejskim Zakładem Komunikacyjnym,
 20.  Książnicą Beskidzką,
 21.  Miejskim Domem Kultury,
 22.  Galerią Bielską Biurem Wystaw Artystycznych,
 23.  Bielskim Centrum Kultury,
 24.  Teatrem Polskim,
 25.  Teatrem Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmanna,
 26.  Biurem Rozwoju Miasta,

za wyjątkiem tłumaczeń spektakli, imprez itp. organizowanych przez ww. Jednostki.

 

Umawiać można się z tłumaczem migowym za pośrednictwem telefonu, maila lub bezpośredniego kontaktu z tłumaczem migowym.

1. Ewa Kaliniewicz              tel. 722 367 940                   mail: kaliniewicz@poczta.fm

2. Adam Pilecki                    tel. 512 805 922                   mail: adaspilecki@wp.pl

3. Maciej Pilecki                  tel. 696 748 297                   mail: j_m.pilecki@onet.eu

 

Więcej informacji na stronie www.um.bielsko.pl oraz www.bip.um.bielsko.pl w zakładce „Informacje dla osób niesłyszących”.