Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie konsultacji projektu uchwały

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej w Komunikacie z 22 listopada 2019r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do 3 grudnia 2019r., do godziny 15:30.

Załączniki:

Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.