Uzależnienia behawioralne

Uzależnieniem behawioralnym, inaczej czynnościowym, nazywamy grupę objawów związanych z wielokrotnym, długotrwałym
i utrwalonym powtarzaniem konkretnej czynności. Działanie takie ma na celu zredukowanie złego samopoczucia i wewnętrznego napięcia poprzez osiągnięcie uczucia przyjemności, zaspokojenia, radości czy nawet euforii przez osobę wykonującą daną czynność. Zazwyczaj są to zachowania akceptowane społecznie.

Wyróżnić można kilka modeli uzależnień, np. model biomedyczny, w którym za rozwinięcie się nałogu odpowiadać mają przekaźniki w mózgu oraz geny; model psychodynamiczny, który upatruje w traumatycznych wydarzeniach z dzieciństwa przyczynek do rozwinięcia się uzależnienia oraz model poznawczo-behawioralny.

Uzależnienie od wykonywania danej czynności pojawia się w momencie, gdy towarzyszy jej wewnętrzny przymus lub silne pragnienie jej rozpoczęcia i jak najdłuższego kontynuowania. Cechą charakterystyczną uzależnienia (każdego rodzaju) jest narastanie trudności w kontrolowaniu zachowań z nim związanych oraz zwiększenie tolerancji (czyli wewnętrznej potrzeby coraz większej częstotliwości podejmowania czynności uzależniającej).
W momencie, gdy czynność zostanie przerwana lub możliwość jej wykonywania zostanie ograniczona, pojawiają się niepożądane objawy abstynencyjne, inaczej odstawienne. Do takich objawów należą zaburzenia fizjologiczne ze strony organizmu, np. nadmierna potliwość, drżenie rąk, bóle głowy czy bezsenność. Dołączyć się mogą także problemy natury psychologicznej, takie jak zachowania agresywne, rozdrażnienie, nasilony lęk, wstyd czy poczucie winy. Co ważne, osoba, której dotyczy uzależnienie, powtarza dane zachowanie pomimo świadomości, że jest ono niezdrowe, a nawet niebezpieczne dla jej funkcjonowania w sferze zawodowej, rodzinnej czy psychiczno-społecznej. Szczególnie często uzależnienia behawioralne dotyczą dzieci oraz młodzieży. Jednym z częstszych takich zaburzeń jest nałogowe korzystanie z zaawansowanych technicznie urządzeń do wymiany danych, takich jak komputery i smartfony.

Przykładami najczęstszych uzależnień behawioralnych są:

           - zakupoholizm,

           - patologiczny hazard,

           - kompulsywne objadanie się,

           - ortoreksja – nadmierna koncentracja na zdrowym jedzeniu,

           - uzależnienie od seksu lub pornografii,

           - pracoholizm,

           - uzależnienie od używania komputera i gier komputerowych,

           - siecioholizm – uzależnienie od użytkowania sieci internetowej,

           - fonoholizm – uzależnienie od telefonu komórkowego,

           - uzależnienie od używania kart płatniczych,

           - kleptoholizm – uzależnienie od okradania,

           - uzależnienie od środków masowego przekazu,

           - tanoreksja – uzależnienie od opalania się w solarium,

           - bigoreksja – przesadna dbałość o sylwetkę poprzez ćwiczenia fizyczne,  
             restrykcyjną dietę, stosowanie sterydów anabolicznych,

           - uzależnienie od zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.

Celem psychoterapii jest analiza zachowań lub sytuacji, które sprzyjają podejmowaniu danego zachowania, następnie zmiana szkodliwych nawyków oraz nauka nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami i emocjami. Najczęściej łączy się terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną. W Polsce istnieje wiele grup samopomocowych (Anonimowi Jedzenioholicy, Anonimowi Hazardziści, Anonimowi Seksoholicy). Ich działanie oparte jest na zasadzie 12 kroków – zbiorze zaleceń dla osoby uzależnionej, które mają jej pomóc uwolnić się z nałogu.

Często stosowaną metodą jest także farmakoterapia – jej celem jest stabilizacja nastroju lub redukcja depresji, która może towarzyszyć uzależnieniom.

 

obrazek telefonuPrzydatne telefony: 

Telefon zaufania: 801 889 880 czynny codziennie w godz. 17.00-22.00

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 800 100 100
linia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00 (bezpłatna i anonimowa), pomoc online: e-mail: pomoc@800100100.pl

 

logo fundacjeCentrum Zdrowia Psychicznego Feniks

ul. Piekarska 24,

43-300 Bielsko-Biała

                      Rejestracja i infolinia:

                      tel. 32 375 02 12

                      Rejestracja czynna w dni powszednie w godz. 8.00-20.00

                      Infolinia czynna w dni powszednie w godz. 8.00 – 18.00

                      e-mail: bielskobiala@czpfeniks.pl

                 

                     Przydatne linki:

                     Uzależnienia behawioralne

                     Chroń dziecko w sieci - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

                     Anonimowi hazardziści 

                     Akademia NASK

                       

                    Rekomendowane programy profilaktyczne proponowane do realizacji w szkołach:

                    Programy rekomendowane

                    O programie - Wspólne Kroki 

                    PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY 

                    Program profilaktyczno-wychowawczy  Epsilon

                    Przyjaciele Zippiego - Centrum Pozytywnej Edukacji