Rok 2008

Realizacja remontów konserwatorskich

zakończenie remontu konserwatorskiego kamienicy  będącej własnością Gminy 
Rynek 23/ Wzgórze 1, (finansowanie: środki własne Gminy)

Kamienica na rogu

kontynuacja remontów kamienic prywatnych  (sprzedanych osobom prywatnym z zastrzeżeniem wykonania remontu w określonym czasie) (finansowanie: środki własne podmiotów prywatnych)

 • Rynek 1/ Cieszyńska 2
 • Rynek 2 – remont wewnątrz budynku
 • Rynek 3 – remont wewnątrz budynku
 • Piwowarska 2 – remont wewnątrz budynku
 • Cieszyńska 1
 • Cieszyńska 11
 • Pl. Św. Mikołaja 2
 • Pl. Św. Mikołaja 5

Kamienica krzywe zdjęcie

Rozpoczęcie  remontów konserwatorskich kamienic prywatnych  (w tym 3  kamienic  sprzedanych przez Gminę z zastrzeżeniem wykonania remontu w określonym czasie) (finansowanie: środki własne podmiotów prywatnych)

 • Rynek 30
 • Piwowarska 4
 • Cieszyńska 3
 • Wzgórze 2/ Schodowa 1 i 1 a – remont wewnątrz budynku
 • Schodowa 2

Kamienice w remoncie

Zakończenie remontu elewacji zamku Sułkowskich  

Zamek i kaplica przy zamku


Kontynuacja programów społecznych  (realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Projekt: “Bielsko-Biała łączy ludzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej oraz Partner: Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy “Zapora” Wapienica;

Okres realizacji Projektu: od 01.05.2008r. do 31.12.2008r.;
Celem Projektu jest wzmocnienie integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Bielsko-Biała; (więcej o Projekcie: www.zaradni.eu)
Ilość osób objętych Projektem: 269 osób

W 2008r. na Starówce odbyły się następujące imprezy dla mieszkańców miasta:

 • “Festiwal ulicy Wzgórze”
 • “Ratusz na dwuzłotówce” 
 • “Festiwal Miast Partnerskich” 
 • “Kiermasz świąteczny”
 • “Święta na Starówce”