Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki

Podstawa prawna

Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki są przyznawane na podstawie art. 7b ust. 1-3 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001.13. 123 tj ze zm)

  • twórcom i artystom,
  • studentom artystycznych uczelni wyższych lub studiów podyplomowych na kierunkach artystycznych wyłącznie posiadającym stałe zameldowanie w Bielsku-Białej, nie pracującym etatowo lub takim, których zarobki nie przekroczyły minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kultury i Sztuki

Jednostka odpowiedzialna
Kategoria